Palkka ja tietoa ammatista Lähihoitaja, mielenterveyshoitaja

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan työ on ihmisläheistä potilastyötä, johon kuuluu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoito ja kuntoutus. Työpaikkoja ovat mm. erilaiset hoitolaitokset, psykiatriset sairaalat ja mielenterveystoimistot. Ammattitaidon lisäksi ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja,

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, mielenterveyshoitaja

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja osallistuu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen. Työn tavoitteena on auttaa potilasta selviytymään jokapäiväisessä elämässä, mahdollisesti palaamaan takaisin työelämään tai ainakin elämään omaa itsenäistä elämää. Käytettyjä ammattinimikkeitä ovat

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, mielenterveyshoitaja

Mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajia työskentelee mielisairaaloissa, sairaaloiden psykiatrisilla klinikoilla ja osastoilla, mielenterveystoimistoissa, kuntoutuskodeissa, ryhmäkodeissa, päiväosastoilla, yksityisissä hoitokodeissa, kotipalvelussa, kriminaalihuollossa, päihdehuollon yksiköissä, terveyskeskuksissa ja järjestöissä.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset