🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Lähihoitaja, mielenterveyshoitaja

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneen lähihoitajan työ on ihmisläheistä potilastyötä, johon kuuluu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoito ja kuntoutus. Työpaikkoja ovat mm. erilaiset hoitolaitokset, psykiatriset sairaalat ja mielenterveystoimistot. Ammattitaidon lisäksi ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja,

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, mielenterveyshoitaja

Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja osallistuu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen. Työn tavoitteena on auttaa potilasta selviytymään jokapäiväisessä elämässä, mahdollisesti palaamaan takaisin työelämään tai ainakin elämään omaa itsenäistä elämää. Käytettyjä ammattinimikkeitä ovat

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, mielenterveyshoitaja

Mielenterveys- ja päihdetyön lähihoitajia työskentelee mielisairaaloissa, sairaaloiden psykiatrisilla klinikoilla ja osastoilla, mielenterveystoimistoissa, kuntoutuskodeissa, ryhmäkodeissa, päiväosastoilla, yksityisissä hoitokodeissa, kotipalvelussa, kriminaalihuollossa, päihdehuollon yksiköissä, terveyskeskuksissa ja järjestöissä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset