🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja avustaa ja hoitaa potilaita sairaaloiden ja terveyskeskusten eri osastoilla, vanhainkodeissa, kotisairaanhoidossa, hoitolaitoksissa jne. Työhön kuuluu mm. hoitotoimenpiteisiin osallistumista sekä potilaan auttamista ruokailussa, peseytymisessä ja pukeutumisessa. Ihmisläheinen työ edellyttää

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito

Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautunut lähihoitaja osallistuu eri-ikäisten potilaiden sairauksien hoitoon sekä huolehtii heidän perustarpeista. Työn sisältö painottuu eri tavoin eri laitos- ja työyksiköissä. Käytettäviä ammattinimikkeitä ovat lähihoitaja ja perushoitaja.

Lähihoitajan työ on kokonaisvaltaista hoitamista, terveyden edistämistä,

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, sairaanhoito ja huolenpito

Lähihoitajat työskentelevät sairaaloiden ja terveyskeskusten eri osastoilla, yritysten työterveyshuollossa, yksityisillä lääkäriasemilla, vanhainkodeissa, kotisairaanhoidossa ja avohoidossa sekä erilaisissa terveys- ja sosiaalialan hoitolaitoksissa. Osa toimii ammatinharjoittajina sekä yrittäjinä.

 

Toisella asteella voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset