✨ Korkeakoulujen yhteishaku päättyy to 30.3. klo 15! ✨ Katso haussa olevat yliopisto- ja AMK-koulutukset 

Vanhustyöhön suuntautunut lähihoitaja työskentelee vanhustyössä mm. kotihoidossa, avohoidossa ja sairaaloissa. Työ on vanhuksen itsenäisen selviytymisen tukemista ja huolenpitämistä, hoitoa ja hoivaa. Ammatti edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, yhteistyötaitoja ja joustavuutta.

Vanhustyössä lähihoitajan työ on ensisijaisesti vanhuksen toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemista sekä perus- ja sairaanhoitoa. Asiakkaat ovat iältään, persoonaltaan, toimintakyvyltään ja sairauksiltaan hyvin erilaisia.

Kodinhoidossa tehtävänä on huolehtia vanhusten perushoidosta ja arkipäivän askareista sekä avustaa asioinneissa kodin ulkopuolella.

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, vanhustyö

Työpaikkoja on kuntien kotipalveluissa, kotipalveluyrityksissä, päiväkeskuksissa, päiväsairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja sairaaloissa.

Lähihoitaja voi toimia myös henkilökohtaisena avustajana vanhukselle. Hän voi työllistyä myös yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset