🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Vanhustyöhön suuntautunut lähihoitaja työskentelee vanhustyössä mm. kotihoidossa, avohoidossa ja sairaaloissa. Työ on vanhuksen itsenäisen selviytymisen tukemista ja huolenpitämistä, hoitoa ja hoivaa. Ammatti edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, yhteistyötaitoja ja joustavuutta.

Vanhustyössä lähihoitajan työ on ensisijaisesti vanhuksen toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukemista sekä perus- ja sairaanhoitoa. Asiakkaat ovat iältään, persoonaltaan, toimintakyvyltään ja sairauksiltaan hyvin erilaisia.

Kodinhoidossa tehtävänä on huolehtia vanhusten perushoidosta ja arkipäivän askareista sekä avustaa asioinneissa kodin ulkopuolella.

Lue lisää ammatista Lähihoitaja, vanhustyö

Työpaikkoja on kuntien kotipalveluissa, kotipalveluyrityksissä, päiväkeskuksissa, päiväsairaaloissa, terveyskeskusten vuodeosastoilla, palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja sairaaloissa.

Lähihoitaja voi toimia myös henkilökohtaisena avustajana vanhukselle. Hän voi työllistyä myös yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

 

Toisella asteella voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon vanhustyöhön suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset