🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Lapsiperhetyöntekijä on sosiaalialan ammattilainen, jonka tehtävänä on tarjota apua tukea tarvitseville lapsiperheille. Työn tarkoituksena on mm. ehkäistä perheiden ongelmien kasvamista, syrjäytymistä ja lastensuojelun tarvetta.

Lapsiperhetyöntekijät / perhetyöntekijät tekevät sosiaaliohjaustyötä. Työn tavoitteena on tukea vanhemmuutta, ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä kodin arkirutiinien hallinnassa, vahvistaa perheen toimintakykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä tukea perheen sosiaalisen verkoston laajentamista.

Tukea pyritään antamaan mahdollisimman varhaisessa

Lue lisää ammatista Lapsiperhetyöntekijä

Lapsiperhetyöntekijät osallistuvat perheiden arkeen, ja työympäristöt vaihtelevat.

Sosionomikoulutuksen voi suorittaa ammattikorkeakoulussa.

Perhetyöntekijöiden koulutustaustat voivat olla hyvin erilaiset. Perhetyön erikoistumisopintoja voi suorittaa täydennyskoulutuksena.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Lapsiperhetyöntekijä tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 543 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 543 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Lapsiperhetyöntekijä

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 543 EUR
  • 2 543 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset