🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Maaseutuyrittäjä

Maaseutuyrittäjät työskentelevät omilla maatiloillaan. Maatilasta riippuen tehtäviin kuuluu esimerkiksi peltoviljelyä, karjataloutta, metsätaloutta ja maaseudun muita elinkeinoja kuten koneurakointia ja maatilamatkailua. Maaseutuyrittäjän tulee hallita maatilan monien tehtävien lisäksi myös taloudellinen suunnittelu.

Maaseutuyrittäjä hoitaa omistamaansa tai vuokraamaansa maatilaa, johon voi kuulua pellon lisäksi tuotantoeläimiä ja metsää. Maaseutuyrittäjän työtehtävät määräytyvät pitkälti maatilan tuotantosuunnan ja koon mukaan. Maaseutuyrittäjän töihin kuuluvat yleensä pelto- ja metsätyöt sekä karjatalouden työt.

Peltoviljelyyn erikoistuneilla tiloilla kiireisintä aikaa

Lue lisää ammatista Maaseutuyrittäjä

Maaseutuyrittäjät työskentelevät yrittäjinä omilla maatiloillaan. Koneurakointipalvelua tarjoavilla maaseutuyrittäjillä ei tarvitse olla omaa maatilaa.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon suuntautuen maaseutuyrittäjyyteen. Tutkintonimike on maaseutuyrittäjä.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös viljelijän, karjatalouden, tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin,

Lue lisää ammatista Maaseutuyrittäjä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset