🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Maatalousneuvoja

Maatalousneuvojat ovat maaseutuelinkeinojen asiantuntijoita, jotka toimivat maatalousalan järjestöissä ja yrityksissä. Työhön kuuluu neuvontaa ja kouluttamista sekä hallinto- ja kehitystehtäviä. Jotkut maatalousneuvojat ovat itsekin maatalousyrittäjiä. Ammatissa tarvitaan maatalousasioiden ja säädösten tuntemusta sekä organisointikykyä ja viestintätaitoja.

Lue lisää ammatista Maatalousneuvoja

Maatalousneuvojat, neuvonta-agronomit ja neuvonta-agrologit toimivat maaseudun ja sen elinkeinojen monipuolisissa asiantuntijatehtävissä. Toimenkuvaan kuuluu neuvontaa ja kouluttamista sekä hallinto- ja kehitystehtäviä.

Maatalousneuvoja voi olla erikoistunut esimerkiksi kasvituotantoon, kotieläintuotantoon, metsätalouteen, yritystalouteen, verotukseen ja

Lue lisää ammatista Maatalousneuvoja

Maatalousalan järjestöt. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Kuntien maaseututoimi. Maatalousalan yritykset. Elintarviketeollisuus. Rehuteollisuus. Lannoiteteollisuus. Pankit. Vakuutusyhtiöt.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon agrologi (AMK).

Helsingin yliopistossa voi opiskella maataloustieteitä ja suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon maatalous- ja metsätieteiden maisteri.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset