🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Mielenterveyshoitajan työ on ihmisläheistä potilastyötä, johon kuuluu eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoito ja kuntoutus. Työpaikkoja ovat mm. erilaiset hoitolaitokset, psykiatriset sairaalat ja mielenterveystoimistot. Ammattitaidon lisäksi ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä

Lue lisää ammatista Mielenterveyshoitaja

Mielenterveyshoitajan on osattava suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaiden hoitoa.

Mielenterveyshoitajan tärkein työväline on hänen oma persoonansa. Ammatissa tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot, kuuntelemisen taito ja hyvä huomiokyky.

Ammatissa tulee ottaa huomioon jokaisen potilaan yksilöllisyys ja ihmisten erilaiset tarpeet.

Valmius luovaan

Lue lisää ammatista Mielenterveyshoitaja

Mielenterveyshoitajia työskentelee mielisairaaloissa, sairaaloiden psykiatrisilla klinikoilla ja osastoilla, mielenterveystoimistoissa, kuntoutuskodeissa, ryhmäkodeissa, päiväosastoilla, yksityisissä hoitokodeissa, kotipalvelussa, kriminaalihuollossa, päihdehuollon yksiköissä, terveyskeskuksissa ja järjestöissä.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuen. Tutkintonimike on lähihoitaja. 

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella. 

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Mielenterveyshoitaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 267 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 233 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 308 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Mielenterveyshoitaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 267 EUR
  • 3 233 EUR
  • 3 308 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset