Musiikkiterapeutti antaa musiikkiterapiaa, joka on kuntoutus- ja hoitomuoto. Terapiatyön lisäksi musiikkiterapeutti voi toimia neuvonta-, konsultaatio- ja koulutustehtävissä. Musiikkiterapeutteja työskentelee mm. erikoissairaanhoidossa ja sosiaalialalla. Monet toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työssä tarvitaan musikaalisuuden lisäksi

Lue lisää ammatista Musiikkiterapeutti

Musiikkiterapeutti antaa musiikkiterapiaa, joka on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Tavoitteena on musiikin keinoin tukea asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä.

Musiikkiterapiassa käytettäviä menetelmiä ovat mm. laulaminen, soittaminen, improvisointi, musiikin kuuntelu

Lue lisää ammatista Musiikkiterapeutti

Musiikkiterapeutteja työskentelee erikoissairaanhoidossa, sosiaalialalla, kehitysvammalaitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa, vanhustenhoidossa sekä ammatinharjoittajina.

 

Musiikkiterapian opiskelu jakaantuu musiikkiterapeutin pätevyyden tuottaviin ammattiopintoihin ja arvosanaopintoihin.

Musiikkiterapeutin ammattiopinnot voi suorittaa Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksissa Helsingissä ja Seinäjoella, Eino Roiha -instituutissa Jyväskylässä sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa ja Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Pääsyvaatimuksena

Lue lisää ammatista Musiikkiterapeutti
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Musiikkiterapeutti tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 091 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Musiikkiterapeutti

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 091 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset