🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Muurarit tekevät rakennustyömailla perustusten, seinien ja pilareiden muurausta sekä rappaus- ja laatoitustöitä. Muurari voi olla erikoistunut esimerkiksi tekniseen muuraukseen tai tulisijojen muurauksiin. Muurarit työskentelevät rakennusliikkeiden palveluksessa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina. Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja, eri

Lue lisää ammatista Muurari

Muurari on yksi rakennusalan vaativimmista ja perinteisimmistä käsityöammateista. Muurarit tekevät pääasiassa tiili- ja harkkomuurauksia, joista tehdään rakennusten perustuksia sekä ulko- ja sisäseinien ja pilareiden muurausta. Työnkuvaan voivat kuulua myös rappaus- ja laatoitustyöt. Tiilistä tehdään myös tulisijoja.

Muuraustyön kokonaisuuteen kuuluu tiilien

Lue lisää ammatista Muurari

Rakennusliikkeet. Itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua talonrakennukseen ja erikoistua muuraukseen.

Rakennusalan perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuskoulutuksena.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös talonrakennusalan, rakennustuotealan ja rakennustuotannon ammattitutkinnot

Lue lisää ammatista Muurari
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset