Nuoriso-ohjaaja työskentelee nuorten parissa ohjaustyössä. Tehtäviin kuuluu vapaa-ajantoiminnan suunnittelua, toteutusta ja edellytysten luomista. Nuoriso-ohjaajat tekevät useimmiten kenttätyötä nuorten parissa esimerkiksi nuorisotiloissa. Työpaikkoja on mm. kunnilla, seurakunnilla ja järjestöissä. Ammatissa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja

Lue lisää ammatista Nuoriso-ohjaaja

Nuoriso-ohjaajan työ on ohjata, toteuttaa ja luoda edellytyksiä nuorten vapaaehtoiselle, heidän omista lähtökohdistaan syntyvälle vapaa-ajantoiminnalle ja harrastuksille.

Työn tavoitteena on tukea nuoren yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä kasvua auttamalla häntä omien voimavarojen tunnistamisessa, oman identiteetin vahvistamisessa sekä elämänhallinnan taitojen

Lue lisää ammatista Nuoriso-ohjaaja

Nuoriso-ohjaajia toimii kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä, laitoksissa, yrityksissä, projekteissa ja kehittämishankkeissa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Vakituisten ja kokoaikaisten työntekijöiden lisäksi alalla on paljon tuntityöntekijöitä.

Toisella asteella voi suorittaa nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinnon, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona.

Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, yhteisöpedagogi (AMK) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmassa.

Sosiaali- ja terveysalan

Lue lisää ammatista Nuoriso-ohjaaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Nuoriso-ohjaaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 548 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 531 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 572 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Nuoriso-ohjaaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 548 EUR
  • 2 531 EUR
  • 2 572 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset