🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Osastoapulaisen tehtävät ovat tukipalvelutehtäviä, mutta voi olla myös avustamisen ja hoivan sekä ohjauksen tehtäviä. Osastoapulaiset työskentelevät pääosin erilaisissa hoiva- ja palvelulaitoksissa, mutta työpaikka saattaa löytyä myös esimerkiksi sairaalasta.

Osastoapulaisen työhön kuuluu erilaiset hoiva-osastoilla tehtävät hoidon ja avustamisen tehtävät. Työ on usein vuorotyötä ja se saattaa olla myös fyysisesti raskasta. Osastoapulaisen työhön voi kuulua myös opastukseen ja ohjaukseen liittyviä työtehtäviä. Osastoapulaisen koulutustausta saattaa vaikuttaa työnkuvaan.

Työssä tärkeitä taitoja ovat

Lue lisää ammatista Osastoapulainen

Osastoapulaiset työskentelevät pääosin erilaisissa hoiva- ja palvelulaitoksissa, mutta työpaikka saattaa löytyä myös esimerkiksi sairaalasta. Osastoapulaiset työskentelevät usein kunnan tai yksityisen palveluntarjoajan alaisuudessa.

Osastoapulaisen kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on usein laitoshuoltajan koulutus, hoiva-avustaja koulutus tai muu ammattialaan perehtyvä koulutus. Edellämainitut koulutukset ovat ammatillisia koulutuksia, joita järjestetään useissa ammatillisissa oppilaitoksissa Suomessa. Koulutuksen voi käydä myös oppisopimuskoulutuksena.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Osastoapulainen tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 412 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Osastoapulainen

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 412 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset