Osastoapulaisen tehtävät ovat tukipalvelutehtäviä, mutta voi olla myös avustamisen ja hoivan sekä ohjauksen tehtäviä. Osastoapulaiset työskentelevät pääosin erilaisissa hoiva- ja palvelulaitoksissa, mutta työpaikka saattaa löytyä myös esimerkiksi sairaalasta.

Osastoapulaisen työhön kuuluu erilaiset hoiva-osastoilla tehtävät hoidon ja avustamisen tehtävät. Työ on usein vuorotyötä ja se saattaa olla myös fyysisesti raskasta. Osastoapulaisen työhön voi kuulua myös opastukseen ja ohjaukseen liittyviä työtehtäviä. Osastoapulaisen koulutustausta saattaa vaikuttaa työnkuvaan.

Työssä tärkeitä taitoja ovat

Lue lisää ammatista Osastoapulainen

Osastoapulaiset työskentelevät pääosin erilaisissa hoiva- ja palvelulaitoksissa, mutta työpaikka saattaa löytyä myös esimerkiksi sairaalasta. Osastoapulaiset työskentelevät usein kunnan tai yksityisen palveluntarjoajan alaisuudessa.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Osastoapulainen tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 412 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Osastoapulainen

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 412 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset