🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Päihdetyöntekijät tekevät ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla. Ammatissa tarvitaan vankkaa ammattitaitoa, hyviä kommunikaatiotaitoja, sekä avointa ja myönteistä asennetta. Päihdetyössä työskennellään kunnissa tai

Lue lisää ammatista Päihdetyöntekijä

Päihdetyöntekijän työn tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdetyöntekijän työssä tarvitaan heittäytymistä ja rohkeutta kohdata työssä vaikeitakin kysymyksiä. Työssä korostuvat

Lue lisää ammatista Päihdetyöntekijä

Päihdetyössä työskennellään esimerkiksi kuntien, yksityisten yritysten tai järjestöjen tarjoamissa palveluissa, sairaaloissa, vankiloissa, päihde-, mielenterveys-, nuoriso- ja lastensuojelutyössä sekä vapaaehtoistoiminnassa. Päihdetyön ammattinimikkeitä ovat valvoja, päihdetyöntekijä, lähityöntekijä päihdehuollossa.

Lähteet: Jhl.fi, Omnia.fi

Lue lisää ammatista Päihdetyöntekijä

Päihdetyön ammattilaiseksi voi tulla  suorittamalla sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon,lähihoitaja (mielenterveys-ja päihdetyön osaamisalalla), mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon tai kouluttautumalla joko sairaanhoitajaksi (AMK) tai sosionomiksi (AMK).

Lähteet: Jhl.fi, Omnia.fi

Lue lisää ammatista Päihdetyöntekijä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Päihdetyöntekijä tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 948 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Päihdetyöntekijä

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 948 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset