Perheneuvojat auttavat pariskuntia, joilla on parisuhteen tai perheen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyviä ongelmia, tai muu elämän kriisitilanne. Lisäksi perheneuvojan työtehtäviin kuuluu työnohjausta sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Ammatissa tarvitaan hyviä tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä sekä

Lue lisää ammatista Perheneuvoja

Perheneuvoja on perheneuvontatyön asiantuntija. Perheneuvojat auttavat ja tukevat perheitä ja parisuhteita. Perheneuvojan työtehtäviä ovat: pari- ja perheterapeuttinen asiakastyö, yksilökeskustelut,perheasioiden sovittelu,ryhmien ohjaaminen, työnohjaus, konsultointi ja kirjoitustehtävät. Työ on itsenäistä ja siinä tarvitaan asiakaslähtöistä työotetta.

P

Lue lisää ammatista Perheneuvoja

Perheneuvojat työskentelevät muun muassa eri seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksissa ja perheneuvolassa.

Lähteet: Perheneuvonta.fi, mielenterveystalo.fi

Perheneuvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto esimerkiksi psykologin tutkinto. Myös jotkut kirkot järjestävät perheneuvojan erikoistumiskoulutuksia.Pätevyyden koulutukselle myöntää Valvira, joka on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Lähteet: Perheneuvonta.fi, kotimaa.fi

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Perheneuvoja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 757 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Perheneuvoja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 757 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset