🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Perheterapeutti tekee töitä yksilön ja tämän perheen kanssa. Perheterapeutti auttaa vastaanottollaan perheitä vanhemmuuteen, lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Perheterapeutti auttaa perheitä myös vuorovaikutusongelmien ratkomisessa. Perheterapeutti tekee vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa pyritään keskustelun keinoin mm.

Lue lisää ammatista Perheterapeutti

Perheterapiassa käsitellään erilaisia perheen pulmia, joissa usein on kyse yhden tai useamman perheenjäsenen psyykkisestä sairastumisesta.Perheterapeutin tehtävänä on auttaa perhettä tai perheen yksilö löytämään uusia tapoja toimia ja kommunikoida perheen välisissä suhteissa.Joskus perhe-elämä tai muu elämä voi mennä solmuun jolla on vaikutusta koko

Lue lisää ammatista Perheterapeutti

Perhe­te­rapeutit työsken­te­levät suurim­maksi osaksi julki­sella sekto­rilla, mutta on myös perheterapeutteja jotka työskentelevät yksityisellä puolella. Näiden lisäksi perheterapeutit voivat työskennellä myös yksityisyrittäjinä.

Lähde: Potilaanlääkärilehti.fi

Perhe­te­rapia on yleisin psy­ko­te­ra­pia­kou­lutus Suo­messa. Psykoterapeuttikoulutuksia järjestävät mm. yksityiset psykoterapiakoulutusyhteisöt ja yliopistojen psykologian laitokset. Psykoterapeuttikoulutus koostuu teoreettisesta koulutuksesta, työnohjauksessa tapahtuvasta psykoterapeuttisesta potilastyöstä sekä koulutuspsykoterapiasta.

Psykoterapeu

Lue lisää ammatista Perheterapeutti
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Perheterapeutti tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 560 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Perheterapeutti

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 560 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset