Palkka ja tietoa ammatista Puutavaranlajittelija

Puutavaranlajittelija työskentelee laadunvalvontatehtävissä, joihin kuuluu sahatavaran laadun arvioimista ja lajittelua. Puutavaranlajittelijoita työskentelee sahojen lajittelulaitoksissa. Ammatissa on hallittava sahatavaralaadut ja tuotantoprosessit. Työssä tarvitaan tarkkuutta ja keskittymiskykyä.

Puutavaranlajittelija työskentelee laadunvalvontatehtävissä sahan lajittelulaitoksessa. Hän arvioi jokaisen sahatavarakappaleen laadun silmämääräisesti ja päättää sen laatuluokan.

Tämän jälkeen hän ohjaa laudat kuljettimella oikeaan varastointipaikkaan. Siellä sahatavara leimataan valmistajaa ja laatuluokkaa edustavalla leimalla ja paketoidaan kuljetusta

Lue lisää ammatista Puutavaranlajittelija
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset