🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Palkka ja tietoa ammatista Rakennusmestari

Rakennusmestarit työskentelevät rakennustyömailla työnjohtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu mm. töiden organisointia, hankintojen valmistelua ja kustannuslaskentaa. Rakennusmestareita työskentelee rakennusalan yrityksissä sekä kaupungeilla ja kunnilla. Ammatissa tarvitaan rakennustekniikan ja säännösten tuntemusta, kustannuslaskennan osaamista sekä johtamis- ja

Lue lisää ammatista Rakennusmestari

Rakennusmestarit toimivat uudis- ja korjausrakennustyömailla työnjohtotehtävissä. Kaikilla rakentamisen osa-alueilla on omat erityistyönjohtajansa, esimerkiksi LVI-töissä. Rakennusmestareita työskentelee myös kiinteistöjen ylläpidon parissa.

Työmaamestarit johtavat rakennustöitä eri kohteissa. He huolehtivat siitä, että työt tehdään suunnitelmien sekä

Lue lisää ammatista Rakennusmestari

Rakennusliikkeet. LVI-yritykset. Kaupunkien ja kuntien rakennusosastot tms.

 

Rakennusmestareiden koulutusta annetaan ammattikorkeakouluissa. Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelmassa voi suuntautua rakennustekniikkaan tai LVI-tekniikkaan. Tutkinto on rakennusmestari (AMK).

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös rakennustekniikkaa tai talotekniikkaa ja suorittaa tutkinnon insinööri (AMK).* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Rakennusmestari tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 749 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 594 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 764 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Rakennusmestari

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 749 EUR
  • 3 594 EUR
  • 3 764 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset