Röntgenhoitaja tutkii ja hoitaa potilaita diagnostisen ja terapeuttisen radiografian menetelmin. Röntgenhoitajia työskentelee mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja lääkäriasemilla. Ammattiosaamisen lisäksi työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötaitoja.

Röntgenhoitaja tutkii ja hoitaa potilaita diagnostisen ja terapeuttisen radiografian menetelmin. Radiologisten tutkimusten tavoitteena on optimoidulla sädeannoksella tuotettu laadukas diagnosoitavissa oleva tutkimustulos, mikä auttaa lääkäriä potilaan taudin- tai terveydentilan määrittämisessä.

Röntgenhoitaja suorittaa säteilylle altistavan

Lue lisää ammatista Röntgenhoitaja

Useimmat röntgenhoitajat työskentelevät terveydenhuollossa terveyskeskusten röntgenosastoilla ja sairaaloiden röntgen-, isotooppi- ja sädehoito-osastoilla.

Osa työskentelee tutkimus-, tuotekehitys-, markkinointi- ja koulutustehtävissä, eläinlääkintähuollossa, muissa säteilyn käytön asiantuntijatehtävissä ja säteilynkäytön valvontatehtävissä teollisuudessa.

Lue lisää ammatista Röntgenhoitaja

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella radiografiaa ja sädehoitoa ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon röntgenhoitaja (AMK).* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Röntgenhoitaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 523 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 504 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 615 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Röntgenhoitaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 523 EUR
  • 3 504 EUR
  • 3 615 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset