Sahatyöntekijä voi työskennellä mm. sahaajana, höylälinjan hoitajana tai paketoijana. Nykyään sahat ovat pitkälle automatisoituja, jolloin työ on usein valvonta- ja ohjaustyötä. Ammatissa tarvitaan monitaitoisuutta ja huolellisuutta sekä kykyä tehdä tarvittaessa nopeita ratkaisuja.

Nykyajan sahat ovat lähes täysin automatisoituja tukin alkukäsittelystä valmiin sahatavaran paketointiin saakka. Työ sahakoneiden ja kuljetinten kokonaisuudessa tehdään pitkälti kauko-ohjattuja laitteita käyttäen.

Sahaajan tehtävänä on ohjata tukit oikeassa suunnassa sahan teriin niin, että niistä saadaan mahdollisimman paljon korkealuokkaista sahatavaraa.

Lue lisää ammatista Sahatyöntekijä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset