🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Sairaanhoitajan monipuolisiin tehtäviin kuuluu hoitotyötä, lääkehoitoa, tutkimuksien tekemistä sekä neuvontaa, ohjausta ja tukemista. Sairaanhoitajia työskentelee mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kuntoutuslaitoksissa. Ammatissa tarvitaan hyviä tietoja ja käytännöllisiä taitoja, vuorovaikutustaitoja, stressinsietokykyä sekä erityistä tarkkuutta ja

Lue lisää ammatista Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja on hoitotyön ammattilainen. Sairaanhoitaja edistää yksilöiden ja perheiden sekä yhteisöjen terveyttä, ehkäisee sairauksia, auttaa äkillisesti tai pitkäaikaisesti sairastuneita, tukee toipumista ja kannustaa kuntoutumaan. Sairaanhoitaja hoitaa myös kuolevia potilaita ja tukee heidän omaisiaan.

Sairaanhoitaja tekee monipuolista ja inhimillistä

Lue lisää ammatista Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajia työskentelee sairaaloissa vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, terveysasemien vastaanotoilla, kotisairaanhoidossa, vanhainkodeissa, kuntoutuslaitoksissa ja erilaisissa toimenpideyksiköissä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon sairaanhoitaja (AMK).

Myös ensihoitajat (AMK), kätilöt (AMK) ja terveydenhoitajat (AMK) suorittavat sairaanhoitajatutkinnon.

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Sairaanhoitaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 425 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
3 403 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
3 605 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Sairaanhoitaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 7% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 3 425 EUR
  • 3 672 EUR

Valtiosektorilla palkka on 5% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 3 403 EUR
  • 3 586 EUR

Valtiosektorilla palkka on 6% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 3 605 EUR
  • 3 837 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset