Palkka ja tietoa ammatista Sellunvalmistaja

Sellunvalmistaja työskentelee kemiallisessa metsäteollisuudessa sellutehtaissa. Työ on pääasiassa valvomosta käsin tehtävää tuotantoprosessin valvontaa ja ohjausta sekä laadunvalvontaa. Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön sekä tarkkaavaisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Ammatissa on sovelluttava vuorotyöhön.

Sellunvalmistaja työskentelee kemiallisessa metsäteollisuudessa, joka valmistaa sellua paperin, kartongin ja pahvin raaka-aineeksi. Paperi ja sellu ovat tärkeitä vientituotteita.

Sellunvalmistajan työ on pääasiassa tuotantoprosessin valvontaa ja ohjausta sekä laadunvalvontaa. Sellun valmistukseen liittyy useita vaiheita, joita ovat tehtaalle saapuvan hakkeen

Lue lisää ammatista Sellunvalmistaja

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa prosessiteollisuuden perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua paperiteollisuuteen.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa.

Näyttötutkintoina voidaan ammattitaidon kartuttua suorittaa paperiteollisuuden ammatti- ja erikoisammattitutkinnot.

Yritysten

Lue lisää ammatista Sellunvalmistaja
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset