🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Sinkittäjiä työskentelee metallien jalostuksen tuotantolaitoksissa, kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten pintakäsittelyosastoilla sekä pintakäsittelyyn erikoistuneissa yrityksissä. Sinkityksen tarkoituksena on parantaa metallin ominaisuuksia ja ulkonäköä. Ammatissa tarvitaan pinnoitteiden, metallien ja sinkityksen tuntemusta. Huolellisuus,

Lue lisää ammatista Sinkittäjä

Sinkittäjän tehtävänä on parantaa metallin ominaisuuksia ja ulkonäköä sekä lisätä sen kestävyyttä, esimerkiksi suojata korroosiolta.

Sinkittäjä työskentelee pääosin ohjaamossa, missä hän valvoo jokaista työvaihetta näyttöpäätteiden avulla ja ohjaa koneita, jotka hoitavat metallin sinkitysprosessin. Työ on pitkälle automatisoitua.

Sähkösinkityksessä

Lue lisää ammatista Sinkittäjä

Metalleja jalostavan teollisuuden tuotantolaitokset.

Kone- ja metallituoteteollisuuden pintakäsittelyosastot.

Pintakäsittelyyn erikoistuneet yritykset.

 

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa kone- ja metallialan perustutkinnon, jossa voi suuntautua esimerkiksi valimotekniikkaan, jolloin tutkintonimike on valaja / valumallinvalmistaja.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa myös pintakäsittelyalan perustutkinnon, jossa voi suuntautua teolliseen pintakäsittelyyn.

Lue lisää ammatista Sinkittäjä
* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset