Sosiaaliohjaaja toimii sosiaalisen tuen, neuvonnan ja ohjauksen tehtävissä sekä sosiaalityöntekijän työparina sosiaalihuollon tehtävissä. Työpaikkana voi olla kunnan tai kaupungin virasto, vammaisten, lasten tai päihdeongelmaisten hoitolaitos tai yksityinen järjestö. Asiakkaan tukeminen edellyttää vuorovaikutustaitoja, myönteisyyttä ja pitkäjännitteisyyttä.

Lue lisää ammatista Sosiaaliohjaaja

Sosiaaliohjaaja työskentelee sosiaalihuollon eri toimintasektoreilla avohuollossa ja erilaisissa laitoksissa.

Asiakkaina voivat olla vanhukset, vammaiset, lapset, päihdeongelmaiset, pitkäaikaissairaat, mielenterveyskuntoutujat, pakolaiset ja maahanmuuttajat. Sosiaaliohjaajan työn tavoitteena on asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen sekä

Lue lisää ammatista Sosiaaliohjaaja

Kunnat. Järjestöt. Yritykset. Itsenäisinä yrittäjinä.

* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Sosiaaliohjaaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 920 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 911 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 921 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus

Palkka samankaltaisille töille kuin Sosiaaliohjaaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 2 920 EUR
  • 2 921 EUR
  • 2 911 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus
Mainokset