Sosiaaliterapeutti on päihdehuoltoon erikoistunut sosiaalityöntekijä. Sosiaaliterapeutti työskentelee päihdehuollon palvelupisteessä avo- tai laitoshoidossa. Työhön kuuluu konsultointia, työnohjausta ja ennalta ehkäisevää päihdetyötä. Työ vaatii ohjaustaitoa ja ryhmäprosessien tuntemusta. Sosiaaliterapeutilta edellytetään vuorovaikutustaitoja, avoimuutta ja

Lue lisää ammatista Sosiaaliterapeutti

Sosiaaliterapeutin asiakkaina on eri-ikäisiä päihdeongelmaisia ja heidän läheisiään. Sosiaaliterapeutin työn tavoitteena on saada aikaan muutos asiakkaan päihteiden käytössä ja siten vähentää siitä aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Sosiaaliterapeutti hoitaa yksilöä, paria, perhettä, ryhmää tai yhteisöä. Asiakkaat tarvitsevat opastusta

Lue lisää ammatista Sosiaaliterapeutti

Sosiaaliterapeutti työskentelee päihdehuollon palvelupisteissä avo- tai laitoshoidossa: a-klinikoilla, nuoriso- ja katkaisuhoitoasemilla, hoito- ja huoltokodeissa, palvelutaloissa, päiväkeskuksissa ja erilaisissa tuki- ja asumispalveluissa.

Ylempi korkeakoulututkinto, valtiotieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisteri, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu riittävät sosiaalityön opinnot.

Svenska social- och kommunalhögskolanissa suoritettu sosionomin tutkinto sosiaalityön opintosuunnalla.* Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Sosiaaliterapeutti tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
3 484 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Sosiaaliterapeutti

Nyt näytetään: Miehet ja naiset
  • 3 484 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset