Terveydenhoitajan keskeisenä tehtävänä on yksilöiden ja ryhmien terveyden edistäminen. Työllä pyritään aktivoimaan asiakkaita huolehtimaan terveydestään. Terveydenhoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi terveyskeskukset, yksityiset lääkäriasemat, työterveysasemat ja erilaiset oppilaitokset. Työskentely erilaisten asiakkaiden kanssa edellyttää ammattitaidon

Lue lisää ammatista Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja aktivoi eri-ikäisiä ihmisiä huolehtimaan omasta terveydestään ja elinympäristöstään. Työn tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä sairauksien ja ongelmien ehkäisy ja varhainen toteaminen.

Terveydenhoitaja voi työskennellä äitiyshuollossa, lasten terveysneuvonnassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa,

Lue lisää ammatista Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajia työskentelee terveyskeskuksissa, yksityisillä lääkäri- ja työterveysasemilla, erilaisten oppilaitosten, tutkimuslaitosten, sosiaalialan laitosten, kansanterveysjärjestöjen ja sairaaloiden palveluksessa sekä nuoriso- ja vapaa-aikatoimen sekä terveyden edistämisen parissa.

Terveydenhoitajia toimii myös yrittäjinä ja ammatinharjoittajina.

Lue lisää ammatista Terveydenhoitaja

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella hoitotyötä ja suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon terveydenhoitaja (AMK).

 * Tekstilähde: Ammattinetti, ellei muutoin mainita

Kuinka paljon Terveydenhoitaja tienaa?

Keskipalkka (miehet ja naiset):
2 950 EUR
kuukaudessa
Naisten keskipalkka:
2 950 EUR
kuukaudessa
Miesten keskipalkka:
2 934 EUR
kuukaudessa
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022

Palkka samankaltaisille töille kuin Terveydenhoitaja

Nyt näytetään: Miehet ja naiset

Valtiosektorilla palkka on 9% korkeampi kuin kunnallisella sektorilla
  • 2 950 EUR
  • 3 246 EUR
  • 2 950 EUR
  • 2 934 EUR
* Tilastolähde: Tilastokeskus 2022
Mainokset