Insinööriksi/Opettajaksi

05 syys 2012
KYSYMYS
Hei
Etsin mahdollisuutta suorittaa aikaisemman opistotason insinöörin koulutuksen (valm. 1992) korottamista AMK tasolle tietotekniikan alueella. Tarkoituksena on saada opettajan pätevyyt ja pohjakoulutukseni ei sen vuoksi riitä. Opiskeluni olisi työn ohessa tapahtuvaa.

Olen kuullut termin muuntokoulutus. Olisiko tämä sellainen ?.

Milloin on seuraava haku?.

Terv: Jouni Kärenlampi

Vastaus

06 syys 2012

Hei Jouni,

Kiitos mielenkiintoisesta kysymyksestä. Muuntokoulutuksella tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi teknikoiden ja vanhan opistotasoisen insinööritutkinnon suorittaneiden koulutustaso voidaan korottaa ylöspäin.

Usein osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja AMK-insinööreille välttämättömiä opintoja. Näiden yhteisten opintojen lisäksi suoritetaan myös oman alan tutkintoon vaadittavia syventäviä opintoja ja tarpeen mukaan puuttuvia perusopintoja. Opintojen pituuden kesto vaihtelee henkilökohtaisen opintohistorian mukaan. Ainakin Satakunnan ammattikorkeakoulu tarjoaa tekniikan alan muuntokoulutusta.

Tällainen muuntokoulutus ei kuitenkaan yksin anna opettajan pätevyyttä. Pedagogiset, eli kasvatustieteen opinnot (60 op) antavat opettajan pätevyyden. On myös ratkaisevaa, mille koulutustasolle haluat opettajaksi, sillä peruskoulun opettajalta vaaditaan erilaista pätevyyttä omassa opettamassaan aineessa kuin esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen opettajalta. Voit tutkia mahdollisia kasvatustieteen opintoja, joita voisit suorittaa.

Suomen koulutuslainsäädännössä (986/1998) määrätään opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajia koskevat hieman eri asetukset kuin muita opettajia. Kelpoisuus tarkoittaa pääasiassa sitä, että opettajan tulee siis olla kelpoinen tehtäväänsä tai siihen aineeseen, jota opettaa. Kelpoisuuden saavuttaminen edellyttää aina sitä, että opettaja on suorittanut kaikkien opettamiensa aineiden opinnot.

Onnea oikean koulutuspolun löytämiseen!

Osa sinua kiinnostavista tutkinnoista voi olla mukana jo syksyn 2012 yhteishaussa. Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen hakuaika alkaa 17.9.2012 ja päättyy 2.10.2012.

Ystävällisin terveisin, Studentum.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi