🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Diakonia-ammattikorkeakoulu , paikassa Oulu (+1 sijaintia)
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Sairaanhoitaja (AMK) | monimuotototeutus

Jos olet suorittanut lähihoitajatutkinnon, voit hakea lähihoitajille suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen. Koulutustaustasi ansiosta voit suorittaa Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon monimuotototeutuksessa noin puoli vuotta tavoiteaikaa nopeammin.

Sairaanhoitaja (AMK) on terveydenhoitoalan ammattilainen, jolla on monipuoliset valmiudet työskennellä niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Työympäristönä voi olla julkinen, yksityinen ja järjestösektori. Sairaanhoitaja auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä edistämään ja ylläpitämään terveyttään sekä ehkäisemään ja hoitamaan sairauksia.

Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto antaa laaja-alaiset teoreettiset ja käytännölliset perustiedot ja -taidot, joita sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät. Diakonia-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa tarjotaan erityisosaamista huono-osaisten ja syrjäytyneiden tukemiseen ja auttamiseen, terveyserojen kaventamiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Diakista valmistunut sairaanhoitaja on työelämässä eettisesti valveutunut ja yhteistyömyönteinen kehittäjä.

Opiskelijalla on mahdollisuus syventyä opinnoissaan seuraaviin vaihtoehtoisiin kokonaisuuksiin:

  • kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • gerontologinen hoitotyö
  • child, adolescent and family nursing: advanced studies

Koulutus toteutuu monimuotototeutuksena.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Oulu
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Syksy

  • Monimuotototeutus
  • Pori
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sairaanhoitaja (AMK)

Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kyläsaarenkuja 2
00580 Helsinki

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) on ainutlaatuinen valtakunnallinen ammattikorkeakoulu. Diak ok suuri sosiaali- ja terveysalan sekä merkittävä kirkon ja tulkkausalan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Opiskeluilmapiiri Diakissa on lämmin ja kannustava – yhteisöllisyys ja toisten tukeminen kuuluvat kulttuuriin. Diak kouluttaa kansainvälisiä osaajia yhteiskunnan ja kirkon...

Lue lisää oppilaitoksesta Diakonia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu