Sivuston käyttötapa: Mobiili

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Tavoite

Helsingin yliopistossa on pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden opetukseen ja tutkimukseen keskittyvä yksikkö, jonka nimi on Nordica. Nordican opinnot keskittyvät sekä suomenruotsiin että ruotsinruotsiin, pohjoismaisiin naapurikieliin tanskaan, islantiin ja norjaan sekä pohjoismaiseen kirjallisuuteen. Koulutuksen tavoitteet vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä, päätätkö opiskella kieliä vai kirjallisuutta ja päätätkö kouluttautua aineenopettajaksi vai et.

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmalla on seuraavat tavoitteet:

  • Saavutat oman tieteenalan syvällisen teoreettisen tuntemuksen. Kielitieteilijänä ymmärrät kielen rakenteita, käyttötapoja ja sen merkityksen ihmiselle, kulttuurille ja yhteiskunnalle. Kirjallisuustieteilijänä kykenet lukemaan, kirjoittamaan ja ajattelemaan kriittisesti kielen ja kulttuurin ilmiöistä.
  • Saavutat tarvittavat tiedot ja valmiudet itsenäisen tieteellisen työn harjoittamiseen ja pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen.
  • Kykenet ilmaisemaan itseäsi hyvin ruotsin kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti. Tämä koskee sinua riippumatta siitä, onko ruotsi ensimmäinen vai toinen kielesi, vaikkakin kielitaitotavoitteet eroavat luonnollisesti jonkin verran äidinkielestä riippuen.
  • Saat laajahkon tietämyksen muista pohjoismaisista kielistä (norja, tanska ja islanti) ja yhteiskunnista ja kirjallisuudenopiskelijana perehdyt erityisesti pohjoismaiseen kirjallisuuteen.

Opintojen aikana pureudut esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaista on nykyruotsi ja miten se eroaa varhaisemmasta ruotsista? Mitä kaksikielisyys merkitsee? Millaista on hyvä ruotsin opetus? Muuttavatko digitaaliset viestimet kieltämme ja kirjallisuuttamme? Miten pohjoismainen nykykirjallisuus ja kirjalliset instituutiot käsittelevät ihmisen suhdetta yhteiskuntaan, historiaan, ympäristöön ja rakkauteen? Mikä tekee suomenruotsalaisesta kirjallisuudesta maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen?

Asiantuntemuksesi ansiosta voit työskennellä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti esimerkiksi opettajana, tiedottajana, kääntäjänä, (kulttuuri)toimittajana, kielen- tai kirjallisuudentutkijana, kulttuurivälittäjänä, kirjastonhoitajana tai kielenhuoltajana.

Koulutuksen sisältö

Maisteriohjelman opinnoissa on runsaasti valinnanvapautta ja voit suorittaa opintoja oman kiinnostuksesi sekä tulevan työurasi vaatimusten mukaan.

Pohjoismaisten kielten opintosuunnan valitessasi voit syventää tietojasi ajankohtaisista suuntauksista ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten tutkimuksessa, kielenoppimisesta, kielikontakteista ja monikielisyydestä, kielen ja yhteiskunnan suhteista, keskustelun säännöistä ja hyvän kirjoittamisen ja puhetaidon tunnusmerkeistä. Lisäksi vuosittain tarjotaan pohjoismaisten naapurikielten ja Islannin, Norjan ja Tanskan kirjallisuuden syventäviä kursseja.

Valitessasi pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan voit syventyä kirjallisuushistoriaan, kirjallisuusteoriaan ja kirjallisuudentutkimukseen. Opintosi voivat keskittyä esimerkiksi lastenkirjallisuuteen, populaarikirjallisuuteen, feministiseen kirjallisuusteoriaan ja lyriikan teoriaan.

Aineenopettajaksi kouluttautuessasi suoritat kursseja, joilla paneudut toisen tai ensimmäisen kielen oppimiseen, kaksi- tai monikielisyyteen, soveltavaan kielioppiin sekä muihin aiheisiin, joista on hyötyä tulevalle opettajalle.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: