🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Opintosi maisteriohjelmassa keskittyvät sekä suomenruotsiin että ruotsinruotsiin ja pohjoismaiseen kirjallisuuteen. Lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella lisää pohjoismaisia naapurikieliä tanskaa, norjaa ja islantia. Koulutuksen tavoitteet vaihtelevat jonkin verran riippuen siitä, päätätkö opiskella kieliä vai kirjallisuutta pääopintosuuntana. 

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelmalla on seuraavat oppimistavoitteet: 

  • Saavutat oman tieteenalan syvällisen teoreettisen tuntemuksen. Kielitieteilijänä ymmärrät kielen merkityksen ihmiselle, kulttuurille ja yhteiskunnalle ja osaat tarkastella kriittisesti kielenkäyttöä yhteiskunnan eri alueilla. Kirjallisuustieteilijänä kykenet syvällisesti lukemaan, kirjoittamaan ja ajattelemaan kriittisesti kielen ja kulttuurin ilmiöistä. 
  • Saavutat tarvittavat tiedot ja valmiudet itsenäisen tieteellisen työn harjoittamiseen ja tutkielman kirjoittamiseen. 
  • Kykenet ilmaisemaan itseäsi hyvin ruotsin kielellä sekä kirjallisesti että suullisesti. Tämä koskee sinua riippumatta siitä, onko ruotsi ensimmäinen vai toinen kielesi. 
  • Saat laajahkon tietämyksen muista pohjoismaisista kielistä (tanska, norja ja islanti) ja yhteiskunnista ja kirjallisuudenopiskelijana perehdyt erityisesti pohjoismaiseen kirjallisuuteen. 

Maisteriohjelman opinnoissa on runsaasti valinnanvapautta ja voit suorittaa opintoja oman kiinnostuksesi sekä tulevan työurasi vaatimusten mukaan. Valitset erikoistumisvaihtoehtojen pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus välillä.

Uramahdollisuudet

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden maistereilla on laajat työllistymismahdollisuudet. Monista tulee suomenkielisten koulujen ruotsin kielen opettajia tai ruotsinkielisten koulujen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia. Pohjoismaisten kielten maistereita työskentelee myös kääntäjinä ja kielentutkijoina sekä yritysten tiedottajina ja hallinnollisissa tehtävissä suunnittelijoina sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Jos sinulla on erinomainen ruotsin kielen taito, voit työskennellä myös kielenhuoltajana (esim. jonkin tiedotusvälineen palveluksessa) tai kustannus-, sanomalehti- tai aikakauslehtitoimittajana. Pohjoismaisen kirjallisuuden maisterin tutkinnon suorittaneena voit myös työskennellä erilaisissa kulttuurinvälitystehtävissä, kulttuuri- tai kustannustoimittajina tai aikakauslehtiin, digitaalisiin verkkojulkaisuihin, kulttuuritietokantoihin ja vastaaviin liittyvissä tehtävissä. 

Voit vaikuttaa tulevaan urapolkuusi valinnaisilla opinnoillasi. Voit myös opintojesi aikana mennä työharjoitteluun pohjoismaisten kielten tai pohjoismaisen kirjallisuuden kanssa yhteistyössä toimivien tahojen palvelukseen. Työharjoittelussa voit luoda tulevaisuutesi kannalta tärkeitä kontakteja ja oivaltaa, millaista työtä haluat tehdä valmistuttuasi.

Pätevyys

Jos yhdistät maisteriohjelman opinnot pedagogisiin opintoihin, saavutat aineenopettajan pätevyyden valmistuttuasi. Huomioi kumminkin, että aineenopettajan koulutus on rakennettu niin, että ne, jotka suorittavat sekä kandidaatin ja maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa hakevat pedagogisten opintojen oikeutta kandidaattiopintojen aikana. Jos olet saanut opinto-oikeuden ainoastaan maisteriopintoihin, et voi hakea pedagogisiin opintoihin maisteriopintojen aikana. Maisterintutkinnon jälkeen voit hakea pedagogisten opintojen opiskeluoikeutta ilmaisina erillisinä opintoina. 

Aineenopettajan pätevyyden saadaksesi sinun täytyy suorittaa: 

  • opetettavan aineen opinnot (ensimmäisessä opetettavassa aineessa perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä mahdollisessa toisessa opetettavassa aineessa perus- ja aineopinnot), 
  • pedagogiset opinnot (60 op, oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana) ja 
  • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM). 

Peruskoulun ja lukion ruotsin opettajan pätevyys edellyttää pohjoismaisten kielten perus-, aine- ja syventävien opintojen sekä pedagogisten opintojen (60 op) suorittamista. Jos haluat pätevöityä myös toisen aineen opettajana peruskoulu- ja lukiotasolla, kyseisen aineen perus- ja aineopinnot riittävät pätevyyteen. 

Peruskoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyys edellyttää pohjoismaisten kielten perus-, aine- ja syventävien opintojen ja pohjoismaisen kirjallisuuden perus- ja aineopintojen suorittamista tai päinvastoin sekä pedagogisten opintojen (60 op) suorittamista. 

Virallisen kääntäjän pätevyyden saavuttaaksesi sinun täytyy suorittaa auktorisoidun kääntäjän tutkinto, joita Opetushallitus järjestää. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu