Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kauppatieteet

Itä-Suomen yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Joensuu, Kuopio
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Kauppatieteet

Tavoite

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkinnot painottavat vahvaa liiketaloustieteellistä osaamista. Opintoihin sisältyvät valinnaiset opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa myös omannäköistä ja yksilöllistä osaamista. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuasi sinulla on oikeus käyttää ekonomin arvonimeä. Opiskelijoita valitaan sekä Joensuun että Kuopion kampukselle. Molemmille kampuksille on omat hakukohteensa.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Opiskelijat suorittavat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon oman kampuksen suuntautumisvaihtoehdon mukaisesti. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon kokonaislaajuus on 180 opintopistettä.

Suuntautumisvaihtoehdot Joensuun kampuksella
Johtaminen ja markkinointi
Laskentatoimi ja verotus

uuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella
Johtaminen ja markkinointi
Laskentatoimi ja rahoitus

Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Kauppatieteiden maisterin tutkinnon kokonaislaajuus on 120 opintopistettä. Kandidaatin tutkinnon loppuvaiheessa valitaan kauppatieteiden maisterin tutkinnon suuntautumisvaihtoehto.

Suuntautumisvaihtoehdot Joensuun kampuksella
Laskentatoimi ja yritysjuridiikka
Palvelujohtaminen
Tourism Marketing and Management

Suuntautumisvaihtoehdot Kuopion kampuksella
Innovation Management
International Business and Sales Management
Laskentatoimi ja rahoitus

Koulutuksen sisältö

Kandidaattivaiheen opinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja, kuten perusasiat markkinoinnista, laskentatoimesta, rahoituksesta ja johtamisesta. Lisäksi kaikki opiskelevat kieliä, talousmatematiikkaa sekä tutkimusmenetelmäopintoja.

Johtamisen ja markkinoinnin opinnoissa tutustutaan johtamisen ja markkinoinnin kannalta keskeisiin aiheisiin: markkinoinnin suunnitteluun, henkilöstön johtamiseen ja esimiestyöhön, asiakasajatteluun sekä kilpailukyvyn johtamiseen.
Laskentatoimen ja verotuksen opinnot sisältävät ydinasiat laskentatoimesta, kirjanpidosta, tuloslaskennasta, tilinpäätöksestä, verotuksesta sekä yhtiöoikeudesta.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto koostuu suuntautumisen syventävistä opinnoista, graduopinnoista ja tutkimusmenetelmäopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Laskentatoimen ja yritysjuridiikan maisteriopinnoissa yhdistyy yritystoiminnan kannalta keskeiset yritystalouden ja yritysoikeuden opinnot. Tarjolla on syventäviä opintoja esimerkiksi tilintarkastukseen ja kirjanpitoon, verotukseen, kansainväliseen kauppaoikeuteen sekä yrityksen talouden ohjaukseen.
Palvelujohtamisen
maisteriopinnoissa syvennetään kandidaattivaiheen osaamista. Valittavanasi on erilaisia opintoja brändimarkkinoinnista, kilpailukyvyn ja muutoksen johtamisesta sekä matkailumarkkinoinnista.
Tourism Marketing and Management -ohjelman opinnot tarjoaa kokonaisvaltaisen osaamisen matkailutoiminnan johtamiseen, kehittämiseen ja markkinointiin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja yliopisto työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit

Kauppatieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Suorita liiketoiminnan ammattitutkinto Amiedussa!

Valittavanasi on liiketoiminnan palvelujen, myynnin ja markkinointiviestinnän, taloushallinnon sekä kiinteistönvälityksen osaamisala. Valtaosa opiskelusta tapahtuu verkossa.