Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Kandi- ja maisteriohjelmat
Ei arviointeja

Sosiaalityö

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Kuopio
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Sosiaalityö

Tavoite

Sosiaalityön koulutus antaa sekä teoreettiset että ammatilliset valmiudet ymmärtää, tehdä ja arvioida interventioita erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa, tunnistaa hyvinvoinnin vajeita tuottavia tekijöitä sekä kehittää palveluja ja niiden vaikuttavuutta. Ammatilliset valmiudet perustuvat tutkimusperustaiseen tietoon. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa saamiaan valmiuksia tutkivassa ja kehittävässä työssä.

Kandidaattitutkinto on 180 opintopistettä (tavoiteaika 3 vuotta) sisältäen sekä pääaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, muita opintoja ja sivuaineopintoja. Maisterintutkinto sisältää pääaineopintoja ja syventäviä tutkimusmenetelmäopintoja yhteensä 120 opintopistettä (tavoiteaika 2 vuotta).

Koulutuksen sisältö

Sosiaalityö on monipuolinen ja haastava ammatti ja tieteenala, jossa yhdistyvät ihmisläheinen auttamistyö ja yhteiskunnallinen muutostyö. Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön opiskelussa ja tutkimuksessa painottuvat lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö, sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus ja hyvinvoinnin vajeita aiheuttavat tekijät. Opiskelijat saavat laajan näkemyksen sosiaalityön kansainvälisiin kysymyksiin. Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänhallinnan vahvistaminen.

Sosiaalityön perusopinnoissa, ensimmäisenä opintovuotena, perehdytään sosiaalityön teoreettiseen perustaan, sosiaalityön ammatillisuuteen ja toimintaympäristöön, rakenteelliseen ja vaikuttavaan sosiaalityöhön sekä tutkivaan sosiaalityöhön. Toisena ja kolmantena opintovuotena sosiaalityön aineopintokokonaisuudessa keskitytään ammatilliseen osaamiseen ja sen teoreettisiin lähtökohtiin, sosiaalityön eettisiin kysymyksiin sekä sosiaalilainsäädännön perusteisiin. Aineopinnoissa läpäisyperiaatteena on sosiaalityön tapauskohtaisuuden ja tapaustutkimuksellisen näkökulman ymmärtäminen. Kandidaattitutkielman tekeminen sijoittuu kolmannelle opintovuodelle.

Syventävissä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon johtavissa sosiaalityön opinnoissa syvennetään sosiaalityön tietoperustaa eri erityisalojen kautta, vahvistetaan tutkimusperustaista teoreettista jäsennystä ja sovelletaan osaamista käytännön sosiaalityöhön, syvennetään tutkimusmenetelmien hallintaa ja tehdään pro gradu -tutkielma. Opintojen tärkeänä osaamistavoitteena on tutkimuksellisen ja kehittävän työotteen omaksuminen sekä laaja-alaisten tutkimusvalmiuksien kehittäminen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Yliopisto tarjoaa tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistosta halutun opiskelupaikan.Itä-Suomen yliopistosta valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu