Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Kuopio
Kandi- ja maisteriohjelmat

Sosiaalityö

Tavoite

Sosiaalityön koulutus antaa sekä teoreettiset että ammatilliset valmiudet ymmärtää, tehdä ja arvioida interventioita erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa, tunnistaa hyvinvoinnin vajeita tuottavia tekijöitä sekä kehittää palveluja ja niiden vaikuttavuutta. Ammatilliset valmiudet perustuvat tutkimusperustaiseen tietoon. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa saamiaan valmiuksia tutkivassa ja kehittävässä työssä.

Kandidaattitutkinto on 180 opintopistettä (tavoiteaika 3 vuotta) sisältäen sekä pääaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, muita opintoja ja sivuaineopintoja. Maisterintutkinto sisältää pääaineopintoja ja syventäviä tutkimusmenetelmäopintoja yhteensä 120 opintopistettä (tavoiteaika 2 vuotta).

Koulutuksen sisältö

Sosiaalityö on monipuolinen ja haastava ammatti ja tieteenala, jossa yhdistyvät ihmisläheinen auttamistyö ja yhteiskunnallinen muutostyö. Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön opiskelussa ja tutkimuksessa painottuvat lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö, sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus ja hyvinvoinnin vajeita aiheuttavat tekijät. Opiskelijat saavat laajan näkemyksen sosiaalityön kansainvälisiin kysymyksiin. Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänhallinnan vahvistaminen.

Sosiaalityön perusopinnoissa, ensimmäisenä opintovuotena, perehdytään sosiaalityön teoreettiseen perustaan, sosiaalityön ammatillisuuteen ja toimintaympäristöön, rakenteelliseen ja vaikuttavaan sosiaalityöhön sekä tutkivaan sosiaalityöhön. Toisena ja kolmantena opintovuotena sosiaalityön aineopintokokonaisuudessa keskitytään ammatilliseen osaamiseen ja sen teoreettisiin lähtökohtiin, sosiaalityön eettisiin kysymyksiin sekä sosiaalilainsäädännön perusteisiin. Aineopinnoissa läpäisyperiaatteena on sosiaalityön tapauskohtaisuuden ja tapaustutkimuksellisen näkökulman ymmärtäminen. Kandidaattitutkielman tekeminen sijoittuu kolmannelle opintovuodelle.

Syventävissä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon johtavissa sosiaalityön opinnoissa syvennetään sosiaalityön tietoperustaa eri erityisalojen kautta, vahvistetaan tutkimusperustaista teoreettista jäsennystä ja sovelletaan osaamista käytännön sosiaalityöhön, syvennetään tutkimusmenetelmien hallintaa ja tehdään pro gradu -tutkielma. Opintojen tärkeänä osaamistavoitteena on tutkimuksellisen ja kehittävän työotteen omaksuminen sekä laaja-alaisten tutkimusvalmiuksien kehittäminen.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Arvioinnit
Sosiaalityö ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.