🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kandi- ja maisteriohjelmat

Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Kuopio
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella yhteiskuntatieteiden opinnoissa pääsee pohtimaan hyvinvoinnin yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja hankkimaan niihin liittyvää osaamista. Opinnot johtavat ensin yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja myöhemmin yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa tutustut opintojen perustana olevien kolmen tieteenalan, sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian teoreettisiin perustoihin ja tutkimusaloihin. Tarkemmin voit perehtyä ryhmäilmiöitä, minuuden sosiaalista kehitystä, mielikuvien rakentumista ja suostuttelua, sosiaalisia suhteita ja verkostoja, hyvinvoinnin turvaamisen yhteiskunnallisia järjestelmiä, osallisuutta ja kansalaisuutta, kasvun ja kasvatuksen yhteiskunnallisuutta sekä työhyvinvointia koskevaan tutkimustietoon. Opinnoissa perehdytään myös yhteiskuntatieteellisiin teorioihin ja ajankohtaiseen keskusteluun ja harjoitellaan tutkimuksen tekemistä. Kandidaatintutkinnon loppuvaiheilla valitaan tutkinnon suuntautumisvaihtoehto. Maisterivaiheessa syvennetään tietoa valitun suuntautumisvaihtoehdon perustana olevista teorioista, tutkimustiedosta ja tiedon soveltamisesta käytäntöön, harjoitellaan tutkimuksen tekemistä sekä kehitetään omaa erityisasiantuntemusta.

Kuopion kampuksen yhteiskuntatieteiden opintojen suuntautumisvaihtoehdot ovat monitieteinen hyvinvointi yhteiskunnassa -opintosuunta ja sosiaalipsykologian opintosuunta.

Monitieteinen Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehto yhdistää sosiologian ja sosiaalipedagogiikan tieteenalojen näkökulmia. Se tarjoaa vahvan pohjan hyvinvoinnin sosiaalisten perustojen, taloudellisten ja kulttuuristen ehtojen sekä hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksien ymmärtämiselle. Opinnot ruokkivat kriittistä ja analyyttista ymmärrystä hyvinvoinnista ja sen kääntöpuolista, eriarvoisuudesta ja huono-osaisuudesta. Hyvinvointia tarkastellaan yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä ja läheissuhteiden tasolla sekä kasvun ja kasvatuksen näkökulmista. Kestävän hyvinvoinnin kehys avaa lisäksi tarkastelun hyvinvoinnin tulevaisuuteen, planetaarisiin rajoihin sekä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiin. Laajat opinnot mahdollistavat keskittymisen johonkin hyvinvoinnin osa-alueeseen oman kiinnostuksen mukaan.

Sosiaalipsykologian opintosuunnassa painottuvat erilaiset hyvinvointiin ja yhteiskuntaan liittyvät ilmiöt. Niitä tarkastellaan yksilöiden kokemuksen, vuorovaikutuksen, ryhmäilmiöiden sekä yksilön ja yhteiskunnan välisten suhteiden näkökulmista. Opinnot rakentavat seuraavien teemojen asiantuntijuutta: ryhmien väliset suhteet ja identiteettikysymykset (esim. monikulttuurisuus, sosiaaliset identiteetit ja niiden muodostuminen), työhyvinvointi ja johtaminen, elämänkulun muutoskohdat (esim. mielenterveys, sairastumiskokemus), poliittinen sosiaalipsykologia (esim. nationalismi, populismi, vihapuhe), ympäristöuhkien sosiaalipsykologia (esim. sopeutuminen), ja arkitiedon muodostuminen (esim. sosiaalinen media, mielikuvat, visuaalisuuden sosiaalipsykologia). Opinnot tarjoavat monipuoliset ammatilliset valmiudet toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä sekä mahdollisuuden jatko-opintoihin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu