Sivuston käyttötapa: Mobiili

Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Jyväskylä
Maisteriohjelmat

Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma

Tavoite

Terveystieteiden maisterin tutkinnon gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelmassa suorittanut opiskelija ymmärtää vanhenemisen vaikutukset terveyteen, toimintakykyyn ja niiden taustalla oleviin tekijöihin ja tietää, miten terveyttä ja toimintakykyä voidaan edistää ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen keinoin. Hän osaa toimia gerontologian ja kansanterveyden asiantuntijana eri toimintaympäristöissä. Hän pystyy arvioimaan yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia vanhenevien ihmisten elämänlaatuun. Hän tuntee keskeiset gerontologian tutkimusstrategiat, -asetelmat ja -menetelmät ja kykenee itsenäisesti tekemään laadukasta alansa tutkimustyötä.

Koulutus on tarkoitettu terveys- tai sosiaalialan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille. Lisäksi koulutukseen voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon (esimerkiksi terveys-, sosiaali-, liikunta- tai käyttäytymistieteellinen ala tai muu perustellusti soveltuva ala; tai terveysalan perus- ja aineopinnot on suoritettu joko sivuaineena tai tutkinnon lisäksi).

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa perehdytään väestön ikääntymiseen ja sen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, eri elinjärjestelmien vanhenemismuutoksiin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja fyysisen aktiivisuuden sekä elinympäristön merkitykseen iäkkäänä. Liikunnan ja kuntoutuksen merkitys ja mahdollisuudet iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä on tärkeässä osassa. Koulutuksessa paneudutaan vanhenemisen ilmiöiden tutkimukseen, etenkin iäkkäiden ihmisten tutkimukseen liittyviin eettisiin ja metodologisiin erityispiirteisiin. Gerontologian asiantuntemuksen syventämiseen pyritään muun muassa työharjoittelulla. Tutkintoons sisältyvän valinnaisen opintokokonaisuuden voi valita vapaasti ja sen avulla voi suunnata omaa asiantuntijuuttaan haluamaansa suuntaan.

Maisterikoulutus sisältää 120 op:n maisteriopintojen lisäksi ns. täydentäviä opintoja, joiden tarkoitus on tuottaa tarvittava osaaminen maisteriopintoihin siirtymiseksi. Täydentäviä opintoja voi olla korkeintaan 60 op. Aikaisemman ammattikorkeakoulu- tai vastaavan opistoasteen tutkinnon suorittaneiden täydentävät opinnot on määritelty opetussuunnitelmassa (38 op). Yliopistollisen kandidaatti- tai maisteritutkinnon suorittaneilla täydentävien opintojen tarve ja sisällöt määritellään erikseen Hops-ohjauksessa.

Opetus on suunniteltu täysipäiväistä opiskelua varten, mutta ei edellytä päivittäistä läsnäoloa. Myös osapäiväinen opiskelu ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjonnan hyödyntäminen on mahdollista.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Terveystieteiden maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on Suomen suurimpia ja monialaisimpia tiedeyliopistoja, jonka avoin ja avarakatseinen yhteisö etsii ja löytää vastauksia tämän päivän ja huomisen kysymyksiin. Meillä voit opiskella yli sataa oppiainetta ja yhdistellä lukuisista vapaavalintaisista opinnoista poikkitieteellisen ja juuri itsesi näköisen yhdistelmän. Olemme...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Ura vankilassa – jopa elinkautinen?

Valmenna, vaikuta, turvaa – ole mukana katkaisemassa rikoksen ketjua. Tutustu rikosseuraamusalan tutkintokoulutukseen ja hae 1.1.–31.1.2022.