Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Sosiaali- ja terveysalan koulutus | Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen | YAMK

Karelia-ammattikorkeakoulu
Yhteenveto
2 vuotta
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Monimuotokoulutus
Joensuu
Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan koulutus | Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen | YAMK

Tavoite

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen YAMK-koulutuksesta valmistuneena toimit kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä, joissa edistät ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta.

Sinulla on valmiudet moniammatilliseen kehittämisyhteistyöhön. Sinulla on laaja-alaista osaamista ikääntymisestä sekä valmiuksia kehittää, arvioida, uudistaa ja johtaa ikäihmisille suunnattua toimintaa ja palveluja. Lisäksi sinulla on näkemystä ja kykyä vaikuttaa ikäystävällisten yhteisöjen, alueiden ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen -opinnot toteutetaan kiinteässä työelämäyhteistyössä. Oppimistehtävät ja opinnäytetyö kytketään joko työnantajasi tai muiden työelämäkumppaneiden kehittämistoimintaan.

Ikäosaamisen kehittämiskohteita ovat esimerkiksi:

  • työelämän ikäosaaminen (ikäystävällinen työpaikka, ikääntyvien työntekijöiden työurien tukeminen)
  • ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja osallisuutta tukeva monialainen ikäosaaminen sekä
  • neljännessä iässä erityisesti moniammatillinen kuntoutumista tukeva toiminta.

Koulutuksen perustana ovat pyrkimys ikäystävälliseen yhteiskuntaan (Age Friendly Society) sekä WHO:n määrittelemä aktiivinen ikääntyminen (Active Ageing).

Keskeisiä sisältöjä ikäosaamisen koulutuksessa ovat:

  • ikäosaaminen ja ikäystävällinen yhteiskunta
  • laaja-alainen kuntoutusosaaminen
  • tutkiva kehittäminen

Sinun on mahdollista suuntautua opinnoissasi johtamiseen ja esimiestyöhön, kehittämis- ja asiantuntijatyöhön tai yrittäjyyteen.

Suoritat opinnot kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Verkkototeutus mahdollistaa opintojen sujuvan ja yksilöllisen yhdistämisen työhön ja muuhun elämään. Koulutuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle) ja siihen sisältyvää Collaborate-virtuaaliluokkahuonetta. Verkko-opinnot järjestetään pääsääntöisesti klo 16 jälkeen arkisin. Käytät opinnoissasi omaa tietokonettasi. 

Verkko-opetuksen lisäksi saat ohjausta ja tukea sekä verkko-opiskelussa että opintojen sisällöissä. Opiskelijoiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen oppimiseen kiinnitetään huomiota. Opiskelijatiimit mahdollistavat vertaisoppimisen ja -tuen sekä opintojaksoilla että opinnäytetyöprosessissa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Hyvä tulevaisuus rakennetaan osaamisella ja asiantuntijuudella. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana rakentamassa sitä kouluttamalla osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia antaa valmiudet, välineet ja asenteen kehittyä huippuosaajaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Koulutusaloilla tehdäänkin tiivistä...


Lue lisää oppilaitoksesta Karelia-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu

Tikkarinne 9
80200 Joensuu

Arvioinnit

Sosiaali- ja terveysalan koulutus | Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen | YAMK ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: