Ylemmät AMK-tutkinnot

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK) | Hyvinvointialan palvelumuotoilu | verkko-opinnot

Pituus
1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Etätoteutus
Pituus
1,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku
Toteutustapa
Etätoteutus

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK) | Hyvinvointialan palvelumuotoilu | verkko-opinnot

Hyvinvointialan palvelumuotoilu -koulutus (YAMK) antaa sinulle laaja-alaista osaamista palvelujen kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin. Koulutus tuottaa sinulle sekä teoreettista että käytännöllistä osaamista.

Palvelumuotoilu on toiminnan kehittämistä ihmislähtöisesti, jolloin palvelu vastaa palvelun käyttäjien sekä myös organisaation tarpeisiin ja tavoitteisiin. Laadukas palvelu rakentaa hyvää asiakas- ja työntekijäkokemusta ja toimii näin perustuvaa laatua olevana kilpailutekijänä.

Palveluiden kehittämisen menetelmät perustuvat vuorovaikutukseen, ja siksi kehittäminen tapahtuu yhdessä asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden ja eri sidosryhmien kanssa. Palvelumuotoilu ulottuu organisaatiossa laajalle. Sitä voidaan tehdä niin organisaation ylimmän johdon strategisessa työskentelyssä kuin ruohonjuuritason asiakasrajapinnassa.

Tutkinnon suoritettuasi kykenet johtamaan hyvinvointialan yritysten, organisaatioiden ja kolmannen sektorin palvelumuotoiluprosesseja ja antamaan asiantuntija-apua palveluiden kehittämiseksi.

YAMK-opiskelu verkossa

Yhteen opintojaksoon sisältyy yleensä kaksi virtuaalisesti toteutettavaa lähipäivää. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti klo 9–16. Oppimisen keskeinen työ tehdään opintojaksoihin liittyvissä ennakkotehtävissä ja kehittämistehtävissä. Yhden opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa työmääräältään 135 tuntia opiskelua. 

Koulutuksen oppimisympäristönä toimivat Moodle ja Zoom. Opintojaksojen osaamisen tavoitteet ja tehtävät integroidaan tiedolliseen, työelämää kehittävään taidolliseen ja johtamis-kehittämis-innovaatio -osaamiseen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Kevät

  • Etätoteutus
  • Verkossa
  • Viimeinen hakuaika: Syksyn yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

LAB-ammattikorkeakoulu
Kirkkokatu 27
15140 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu

LAB-ammattikorkeakoulu on työelämän innovaatiokorkeakoulu, joka toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. LAB tarjoaa koulutusta viidellä eri alalla: hotelli-, ravintola- ja matkailuala, liiketalous, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. LAB syntyi halusta uudistaa korkeakoulutusta ja työelämää — tehdä...

Lue lisää oppilaitoksesta LAB-ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu