✨ Korkeakoulujen yhteishaku päättyy to 30.3. klo 15! ✨ Katso haussa olevat yliopisto- ja AMK-koulutukset 

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
marker Hakuaika käynnissä
   
Lähiopetus
Lappeenranta
Kandi- ja maisteriohjelmat

Tuotantotalous

Tavoite

Tuotantotalous rakentaa siltoja teknologian ja kaupankäynnin välille. Yhdistämällä sekä matemaattisen ja teknisen ongelmanratkaisun että ihmisten, prosessien ja teknologioiden johtamisen se auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä.

Tuotantotalouden koulutusohjelma sopii sinulle, jos olet kiinnostunut yhdistämään talouden ja teknillisen lähestymistavan. Olet kiinnostunut uusimman teknologian hyödyntämisestä ja tuotantoprosesseista, sekä yritysten toiminnasta ja taloudesta. Olet myös hyvä kohtaamaan haasteet useasta eri näkökulmasta, ja halukas toimimaan ryhmässä tavoitteellisesti.

Mitä tuotantotalouden koulutusohjelmassa oppii?

Tuotantojärjestelmät ja liiketoimintaprosessit ovat yhteiskunnan runko. Tuotantotalouden opinnoissa saat laajan kuvan yritysmaailmasta ja opit ymmärtämään, miten yritykset toimivat keskenään. Saavuttamasi asiantuntijuus teknisten ratkaisujen ja talouden ymmärtämisessä auttaa sinua näkemään uusia mahdollisuuksia organisaatioiden kehittämiseen. Lisäksi saat valmiudet muutosjohtamiseen.

Opit suunnittelemaan uudenlaista liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluja. Liiketoiminnan analysoinnin taidoillasi autat yrityksiä hyödyntämään henkilöstö-, teknologia- ja rahavarojaan viisaasti ja kestävästi. Opit myös toimimaan ja verkostoitumaan kansainvälisessä ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ja luomaan täysin uudenlaista liiketoimintaa.

Elinkeinoelämä tulee sinulle läheisesti tutuksi vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailujen ja yrityksille tekemiesi harjoitustöiden ja diplomityön kautta.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatin opinnoista saat valmiudet teknistieteelliseen opiskeluun esimerkiksi matematiikan ja fysiikan perusopinnoista. Opit alaan liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tieteellisen ajattelutavan. Saat myös valmiuksia hyödyntää luonnontieteitä ongelmien ratkaisemisessa. Yleisopintoihin kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja.

Kandidaatin opinnoissa perehdyt yrityksen eri osa-alueiden kehittämiseen ja johtamiseen sekä erilaisiin liiketoimintaympäristöihin. Opiskelet myös matemaattisia ja teknistieteellisiä aiheita, sekä ihmisten ja organisaatioiden toiminnan johtamista. Opintosi sisältävät erilaisten menetelmien ja mallien sovellusta sekä tiimityöskentelyä, projektikursseja sekä pelinomaisia opintojaksoja. Näiden kautta opit hahmottamaan yritystoimintaa kokonaisuutena.

Diplomi-insinööriohjelmassa osaamisesi syventyy, ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. Opit hankkimaan ja tuottamaan päätöksenteon kannalta olennaista tietoa ja arvioimaan yrityksen toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita. DI-ohjelman suoritettuasi sinulla on laaja taloudellinen osaaminen, ja hyvä tuntemus tekniikasta. Osaat arvioida oman teknillisen alasi sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tunnistat yrityksistä kehittämiskohteita. Osaat paitsi luoda ratkaisuvaihtoehtoja, myös vetää muutosprojekteja läpi.

Valitset tuotantotalouden koulutusohjelmassa sivuaineesi muusta LUTin tekniikan koulutusohjelmien tarjonnasta ja voit syventää osaamistasi kiinnostuksesi mukaisesti. Kandidaatin tutkinnossa aloitettua sivuainetta voi jatkaa laajempana DI-tutkinnossa, tai siihen voi valita toisen teknillisen sivuaineen.

Sivuaineopinnot voit valita seuraavilta LUTin tekniikan aloilta:

  •  Ohjelmistotekniikka
  •  Konetekniikka
  •  Energia- ja ympäristötekniikka
  •  Kemian prosessitekniikka

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

LUT-yliopisto on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopistossa etsitään ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. LUT-yliopisto auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. LUT-yliopiston kansainvälisessä tiedeyhteisössä on 7 500...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Arvioinnit
Tuotantotalous ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.