Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso täältä tietoa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kevään 2020 valintaperusteista ja valintakokeista!

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Lappeenranta
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Tuotantotalous

Tavoite

Tuotantotalous rakentaa siltoja teknologian ja kaupankäynnin välille. Yhdistämällä sekä matemaattisen ja teknisen ongelmanratkaisun että ihmisten, prosessien ja teknologioiden johtamisen se auttaa yrityksiä tekemään parempia päätöksiä.

Tuotantotalouden koulutusohjelma sopii sinulle, jos olet kiinnostunut yhdistämään talouden ja teknillisen lähestymistavan. Olet kiinnostunut uusimman teknologian hyödyntämisestä ja tuotantoprosesseista, sekä yritysten toiminnasta ja taloudesta. Olet myös hyvä kohtaamaan haasteet useasta eri näkökulmasta, ja halukas toimimaan ryhmässä tavoitteellisesti.

Mitä tuotantotalouden koulutusohjelmassa oppii?

Tuotantojärjestelmät ja liiketoimintaprosessit ovat yhteiskunnan runko. Tuotantotalouden opinnoissa saat laajan kuvan yritysmaailmasta ja opit ymmärtämään, miten yritykset toimivat keskenään. Saavuttamasi asiantuntijuus teknisten ratkaisujen ja talouden ymmärtämisessä auttaa sinua näkemään uusia mahdollisuuksia organisaatioiden kehittämiseen. Lisäksi saat valmiudet muutosjohtamiseen.

Opit suunnittelemaan uudenlaista liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluja. Liiketoiminnan analysoinnin taidoillasi autat yrityksiä hyödyntämään henkilöstö-, teknologia- ja rahavarojaan viisaasti ja kestävästi. Opit myös toimimaan ja verkostoitumaan kansainvälisessä ja jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä ja luomaan täysin uudenlaista liiketoimintaa.

Elinkeinoelämä tulee sinulle läheisesti tutuksi vierailevien luennoitsijoiden, yritysvierailujen ja yrityksille tekemiesi harjoitustöiden ja diplomityön kautta.

Koulutuksen sisältö

Kandidaatin opinnoista saat valmiudet teknistieteelliseen opiskeluun esimerkiksi matematiikan ja fysiikan perusopinnoista. Opit alaan liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat sekä tieteellisen ajattelutavan. Saat myös valmiuksia hyödyntää luonnontieteitä ongelmien ratkaisemisessa. Yleisopintoihin kuuluu myös viestintä- ja kieliopintoja.

Kandidaatin opinnoissa perehdyt yrityksen eri osa-alueiden kehittämiseen ja johtamiseen sekä erilaisiin liiketoimintaympäristöihin. Opiskelet myös matemaattisia ja teknistieteellisiä aiheita, sekä ihmisten ja organisaatioiden toiminnan johtamista. Opintosi sisältävät erilaisten menetelmien ja mallien sovellusta sekä tiimityöskentelyä, projektikursseja sekä pelinomaisia opintojaksoja. Näiden kautta opit hahmottamaan yritystoimintaa kokonaisuutena.

Diplomi-insinööriohjelmassa osaamisesi syventyy, ja saat laajat valmiudet yritysten kehitys- ja johtotehtäviin. Opit hankkimaan ja tuottamaan päätöksenteon kannalta olennaista tietoa ja arvioimaan yrityksen toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita. DI-ohjelman suoritettuasi sinulla on laaja taloudellinen osaaminen, ja hyvä tuntemus tekniikasta. Osaat arvioida oman teknillisen alasi sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Tunnistat yrityksistä kehittämiskohteita. Osaat paitsi luoda ratkaisuvaihtoehtoja, myös vetää muutosprojekteja läpi.

Valitset tuotantotalouden koulutusohjelmassa sivuaineesi muusta LUTin tekniikan koulutusohjelmien tarjonnasta ja voit syventää osaamistasi kiinnostuksesi mukaisesti. Kandidaatin tutkinnossa aloitettua sivuainetta voi jatkaa laajempana DI-tutkinnossa, tai siihen voi valita toisen teknillisen sivuaineen.

Sivuaineopinnot voit valita seuraavilta LUTin tekniikan aloilta:

  •  Ohjelmistotekniikka
  •  Konetekniikka
  •  Energia- ja ympäristötekniikka
  •  Kemian prosessitekniikka

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on toiminut vuodesta 1969 edelläkävijänä tekniikan ja talouden yhdistävänä tiedeyliopistona. Tieteellinen tutkimus ja akateeminen koulutus työllistävät kansainvälisessä yhteisössä noin 6000 opiskelijaa ja asiantuntijaa. Puhdas energia ja vesi, kiertotalous sekä kestävä liiketoiminta ovat...


Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Arvioinnit

Tuotantotalous ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: