🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Viestintätieteet

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Viestintätieteet

LUTista valmistuu vaikuttavuuteen ja vastuullisuuteen perehtyneitä viestinnän osaajia, joilla on vahva ymmärrys yhteiskunnan kestävyyden kannalta keskeisestä järjestelmistä.

Viestintätieteiden koulutuksessa keskitytään viestintään ja vuorovaikutukseen kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmista. Opetus painottuu erityisesti strategiseen viestintään, vastuullisuusviestintään ja mediaympäristön muutoksiin.

Valmistumisen jälkeen osaat suunnitella, toteuttaa ja kehittää viestintää erilaisissa organisaatioissa ja ymmärrät viestinnän merkityksen yhteiskunnan toiminnassa ja ajankohtaisissa ilmiöissä. Koulutuksen sisältö toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatieteiden, tekniikan ja kauppatieteiden kanssa.

Kaksiportaisen tutkinnon ensimmäinen vaihe on yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v, 180 op). Sen jälkeen osaamista syvennetään yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnossa (2 v, 120 op).

Viestintätieteiden koulutuksessa opit ymmärtämään ihmisten välistä vuorovaikutusta, organisaatioiden strategista eli tavoitteellista viestintää, vaikuttamisen ja päätöksenteon mekanismeja sekä viestinnän merkitystä kriisitilanteissa. Lisäksi saat valmiudet analysoida mediaympäristön muutosta. Opit hyödyntämään viestinnän menetelmiä ja työkaluja ja pääset perehtymään median ja julkisuuden merkitykseen yhteiskunnassa.

LUTin viestintätieteiden ohjelmassa tehdään tiivistä yhteistyötä tekniikan ja kauppatieteiden kanssa ja luodaan uusia rajapintoja tieteenalojen välillä. Opiskelijat pääsevät myös tutustumaan työelämään luennoilla vierailevien viestinnän ammattilaisten ja erilaisille organisaatioille tehtävien projektitöiden kautta heti opintojen alusta alkaen.

Viestintätieteiden maisteriohjelma

Viestintätieteiden maisteriohjelmassa syvennät osaamistasi ja saat laajat valmiudet sekä viestinnän suunnittelu- ja johtotehtäviin että viestinnän ja digitaalisen median tutkimukseen. Opit analysoimaan ja kehittämään viestintää kestävyys- ja vastuullisuuslähtöisesti sekä tarkastelemaan kriittisesti muun muassa mediateknologian vaikutuksia yhteiskuntaan ja yhteisöihin.

Lähde: Opintopolku.fi

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Lappeenranta
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
Skinnarilankatu 34
53850 Lappeenranta

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

LUT on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin LUT-yliopistossa etsitään ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. Yliopisto auttaa yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Kansainvälisessä tiedeyhteisössä on 8 000 jäsentä....

Lue lisää oppilaitoksesta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu