Arvioinnit Savonia-ammattikorkeakoulu:sta

Keskiarvo: 4

Perustuu 57 arviointiin

Jenni Miettinen

Savoniassa on kattava ja koulutusaloittain erinomaisesti suunniteltu teoriaopetus. Opetus on monipuolista ja opiskelijaystävällistä, jokaisen opiskelijan oppimistaidot huomioon ottaen. Teoriassa opittuja asioita pääsee sen jälkeen harjoittelemaan erilaisissa taitopajoissa sekä simulaatioissa. Koulussamme on ensiluokkaiset simulaatio-opettajat se...

Näytä kokonaan
Riikka

Kansainvälisen liiketalouden kurssit ovat mielenkiintoisia ja opettajat hyvin ammattitaitoisia. Opetuksessa edetään sopivalla tahdilla ja aikataulut on suunniteltu hyvin. Tuutorit auttavat selvittämään pienimmätkin ogelmat ja ryhmähenki koulussa on hyvä. Koulurakennus on viihtyisä ja koulu tarjoaa mm. urheilu mahdollisuuksia.

Säde-sedö

Koulutus hyvä pohjimmiltaan, opettajat päteviä ja suurinosa kursseista kiinnostavia, mutta liikaa turhanpäiväisiä liibalaaba tehtäviä.

opiskelija

Tradenomikoulutus Savoniassa antaa hyvät valmiudet työelämään. Opinnoissa tehdään töitä myös lähellä toimivien yritysten kanssa jolloin verkostoituminen on suuressa roolissa. Verkostoitumista painotetaan muutenkin kaikessa. Ensimmäisen vuoden virtuaalioppimisympäristössä pääsee opittua teoriaa käyttämään käytännössä. Yrityksen perustamisen kaikk...

Näytä kokonaan
-

Tietotekniikan koulutusohjelma on ollut tähän asti melko hyvä, uuden opintosuunnitelman myötä tulleet 5opintopisteen muutokset ovat olleet erittäin hyvä juttu ja sen kautta opintoja on myös ''laajennettu''. Myös vapaasti valittavien kurssien laajuus on plussaa, tietotekniikan insinööri voi käydä myös muiltakin aloilta kursseja ja näin ollen tä...

Näytä kokonaan
MN

Liiketalouden koulutus Savoniassa on monipuolinen ja työskentely painotetaan ryhmätyöskentelyyn joka alalla Savoniassa. Liiketalouden linjalla sinulla on mahdollista suuntautua neljään eri suuntautumisvaihtoehtoon: myynti- ja markkinointi, liiketoiminnan kehittäjä, Y-tiimi sekä taloushallinto. Jokaisella vaihtoehdolla kurssien tarjonta on monipu...

Näytä kokonaan
Taloushallinnon opiskelija

Liiketalouden koulutusohjelma on hyvä ja työelämään valmentava. Ainakin taloushallinnon puolella kursseilla oppii paljon sellaisia taitoja, joita tarvitsee työelämässä. Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä on aika mahdoton oppia pelkästään työelämässä. Harjoittelun kautta saa lisäksi helpommin kokemusta, jota ei välttämättä kesätöistä saa.

Joonas

Suuntautumisalan opintosuunnitelma ja idea on hyvä, mutta toteutus ontuu joiltain osin melko paljonkin. Paljon asioita jää itse uudelleen/kunnolla opeteltavaksi.

TA-opiskelija

Koulutuksessamme käymme läpi liiketalouden perustietoutta ensimmäisenä vuonna sekä seuraavat kaksi ja puoli vuotta syvennämme opintojamme valitsemissamme suvaopinnoissa. Ensimmäisenä vuonna pyöritämme virtuaaliympäristössä harjoitusyritystä, jonka on tarkoitus kuvata mahdollisimman realistisesti yrityksen perustamista, pyörittämistä yms. K...

Näytä kokonaan
Petra

Koulutus kokonaisuutena hyvä. Varsinkin pidän käytännön harjoituksista (taitopajat, harjoittelut ja simulaatiot).

kaisla

Alani opinnot koostuvat mielenkiintoisista kursseista ja opettajat ovat ammattitaitoisia. Opinnoissa erityisen hyvää on käytännönläheisyys. Myös oppimisympäristö on viihtyisä, joka tekee opiskelusta mukavaa.

Anni

Ensimmäisenä vuonna keskitytään virtuaaliympäristössä tapahtuvaan yritystoimintaan, joten opiskelijat saavat käytännön kokemusta yritystoiminnasta. Jokainen saa vuorollaan toimia osto-, myynti- ja taloushallinnon tiimissä, joten jokaisesta asiasta saa harjoitusta. Näin oman suuntautumisvaihtoehdon valinta on helpompaa, kun on saanut ensin kokeil...

Näytä kokonaan
Emma

Olen ollut kokonaisuudessaan tyytyväinen Savonian tradenomitutkintoon Kuopiossa. Ilmapiiri on todella hyvä ja lähes kaikki opettajat ovat ammattitaitoisia. Suosittelen monipuolista koulutusta!

peikko

Restonomi opinnoissa pääsee mukaan käytännön kursseille ja projekteihin. Mielestäni näiden suhteen olisi tärkeää huomioida lukio pohjaiset opiskelijat versus ammattikoulu pohjaiset opiskelijat, ja tietenkin ne joilla on jo työkokemusta ehtinyt karttua jonkin verran. Monilla kursseilla on paljon samankaltaisuuksia, mikä toisaalta turhauttaa, kosk...

Näytä kokonaan
Highland Cattle

Rautaisen ammattitaidon omaavat opettajat laittavat työhönsä julmetusti intoa ja taitoa, joka saa opiskelijan motivoitumaan entisestään. Murskaavan positiivista menoa.

Valmistuva opiskelija

Savonian fysioterapia- koulutus antaa valmiuksia työelämään. Koulutuksessa hyvää on se, että se seuraa nykyaikaisia alan vaatimuksia. Koulutuksen aikana opiskelija käy melkoisen myllytyksen läpi, mutta tutkinnon suorittaminen kasvattaa oppilasta myös ihmisenä. Savonialla on hyvät tilat opiskella ja mukava ilmapiiri. Verkostoituminen on helppoa n...

Näytä kokonaan
Mestari

Aloitin koulutksen vuonna 2014, jolloin syyslukukauden olimme vielä toisissa tiloissa. Syksy meni hyvin ja maistui, mutta keväällä aiheutui muuttohäslinkiä jos jonkinmoista. Tilat oli pois käytöstä ja opettajat sekaisin. Tilanne parani ajan kuluessa, mutta vieläkin muistellaan haikeana vanhoja aikoja. Tällä hetkellähän olemme väliaikaisess...

Näytä kokonaan
Tiina

Mielenkiintoista ja monipuolista osaamista eri sosiaalialan kentiltä tarjoava sosionomikoulutus antaa mahdollisuudet työskennellä ihmisten kanssa kaikissa elämänkaaren eri vaiheissa. Iisalmessa on mukavan pieni kampus ja hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä opintojen lomassa.

Savonia AMK

Hienoa, että opintoja voi suorittaa myös itsenäiseen opiskeluun painottuen. Harjoittelut, tentit, tehtävät ja lähitunnit tukevat hyvin oppimista ja ammatillista kehittymistä.

Tuleva röntgenhoitaja

Röntgenhoitaja koulutus on todella mielenkiintoinen. Savoniassa pääsee harjoittelemaan oikeassa röntgenissä käytäntöä ja opetus koulunpenkillä on tosi laaja ja eri kurssien opit sitoutuvat hyvin yhteen. Suosittelen!

Mikko K

Koulu tarjoaa laajan koulutusvalikoiman sekä asiantuntevat opettajat. Ilmapiiri yleisesti koulussa on miellyttävä, opiskeluympäristö on hyvä ja koulu sijaitsee hyvin kulkuyhteyksien varrella. Puitteet Microkadun kampuksella on loistavat; rakennus on moderni ja iso.

Sanna

Koulutuksessa pääsee tekemään paljon yhteistyötä oikeiden yritysten kanssa, mikä on oiva tilaisuus saada jalkaa oven väliin jo koulun aikana.

Stelios Panayiotou

Tulee oppimaan yrittäjyydestä, tutkimuksista, yrityksien strategiosta, miten hyödyntää sociaalista mediaa ja paljon muuta

N23 inssi

Pätevät opettajat ja mukavat kanssaopiskelijat. Voin myös suositella vapaa-ajan aktiiviteettien kannalta.

PK

Koulutuksessa odotan tulevia Varhaiskasvatuksen opintoja, koska ne ovat syyni opiskeluun AMK:ssa.

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi