🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

AMK-tutkinnot, monimuoto-opinnot

Bachelor of Health Care | Nursing

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, paikassa Seinäjoki
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Eligible for study allowance
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Joint application January
Toteutustapa
Monimuotototeutus
Pituus
3,5 vuotta
Opiskelukieli
englanti
Opintotuki
Eligible for study allowance
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Joint application January
Toteutustapa
Monimuotototeutus

Bachelor of Health Care | Nursing

SeAMKin Nursing-koulutuksen sairaanhoitajaopinnot toteutuvat monikulttuurisessa ryhmässä, jonka pääasiallinen opetuskieli on englanti. Ulkomailta tulevat opiskelevat suomea vieraana kielenä ja suomalaiset englantia ja ruotsia vieraina kielinä. Opinnot sisältävät lähtökohdat ihmisen ja hänen läheistensä eettisesti kestävään kohtaamiseen sekä turvallisen elinympäristön huomioimisen terveyttä edistäen. Opinnoissa perehdytään näyttöön perustuvaan tietoon perustuen eri-ikäisten ihmisten terveyden edistämiseen, sairaanhoitoon, kuntoutukseen, omahoidon tukemiseen sekä ohjaamiseen.

Koulutuksen tavoitteena on, että saat yleissairaanhoitajan valmiudet (tiedot, taidot ja asenteen) toimia hoitotyön asiantuntijana erilaissa hoitotyön toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja moniammatillisen tiimin kanssa. Tutkinnon suoritettuasi osaat vastuullisesti kehittää omaa toimintaasi ja alaasi näyttöön perustuvaan tietoon perustuen.

Opintojen edetessä opiskelija kehittää omaa hoitotyön asiantuntijuuttaan osallistumalla mm. projektityöhön ja tekemällä opinnäytetyön yhteistyössä työelämän kanssa. Opinnoissa perehdytään myös eTerveyteen ja hoitotyön teknologiaan. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa kansainvälisessä vaihdossa.

Esimerkkejä opinnoista:

  • Sairaanhoitajan asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
  • Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
  • Eettisyys hoitotyössä
  • Turvallinen lääke- ja nestehoito
  • Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
  • Sairaanhoitajan asiantuntijuuden kehittäminen
  • eTerveys ja terveysteknologia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Opintojen suunniteltu kesto on 3,5 vuotta ja tutkinnon laajuus 210 opintopistettä. Syksyllä 2024 alkavat opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, mikä tarkoittaa että opiskelijan tulee sitoutua lähiopetuksen lisäksi myös itsenäiseen opiskeluun. Tarkemmat tiedot lähiopetuksen toteutuksesta ilmoitetaan myöhemmin.

Teoriaopetus järjestetään pääsääntöisesti verkossa sisältäen verkkoluentoja, seminaareja ja itsenäistä opiskelua. Opintoihin sisältyy harjoittelua 75-90 opintopistettä ja harjoittelut järjestetään Etelä-Pohjanmaan alueella.

Lähde: Opintopolku

Admission requirements

Koulutukseen haetaan tammikuun yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Degree / diploma

Bachelor of Health Care