Kesän lisähaku on auki! Tutustu koulutuksiin ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 🤩

Ammatilliset perustutkinnot
Ei arviointeja

Välinehuoltaja, välinehuoltoalan perustutkinto

Taitotalo, paikassa Helsinki
Pituus
n. 1,5-2 vuotta
Pituus
n. 1,5-2 vuotta
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Välinehuoltaja, välinehuoltoalan perustutkinto

Tämä tutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä välinehuollon työtehtävissä. Välinehuoltopalveluja tarjoavat esimerkiksi sairaaloiden, hammashoitoloiden, eläinklinikoiden ja laboratorioiden välinehuollot. Välinehuoltajan työ on infektioiden torjuntatyötä, jota ohjaavat eettiset, hygieeniset ja aseptiset periaatteet.

Voit suorittaa koko tutkinnon tai haluamasi tutkinnon osan välinehuoltoalan perustutkinnosta. Halutessasi voit syventää jo olemassa olevaa ammattitaitoasi opiskelemalla valinnaisia tutkinnon osia.

Taitotalossa sinulla on mahdollisuus myös kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana.

Tutkinnon rakenne 

Välinehuoltoalan perustutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 115 osp

 • Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi infektioiden torjuntatyössä, 45 osp
 • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen, 30 osp
 • Sterilointi osana infektioiden torjuntaa, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi, 30 osp

 • Alakohtainen välinehuolto, 15 osp
 • Laboratoriovälinehuolto tutkimuslaitoksissa, kliinisissä palveluyksiköissä ja teollisuudessa, 15 osp
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön infektioiden torjuntatyössä toimiminen, 15 osp
 • Terveydenhuollon logistisissa palveluissa toimiminen, 15 osp 
 • Toiminnanohjaustehtävissä toimiminen ja prosessin laadunvalvonta terveydenhuollon
  tukiprosesseissa, 15 osp

Valinnaisena tutkinnon osana voidaan tunnustaa myös aikaisemmin hankittua osaamista tutkinnonperusteiden muodostumissäännön mukaisesti.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin täältä.

Tutkintokoulutus

Koulutukseen voit hakeutua joustavasti eli voit aloittaa silloin kun sinulle sopii. Koulutuksen kesto on 1,5-2 vuotta opintojen henkilökohtaistaminen ja aikaisempi osaaminen huomioiden.

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna välinehuollon työpaikka, jossa oppisopimuskoulutus on mahdollista suorittaa. Työsuhteen tulee olla voimassa koko koulutuksen ajan.

Katso lisää omaehtoisesta koulutuksesta.

Lue lisää oppisopimuksesta.

Opiskelijaksi soveltuminen

Hakijalla tulee olla hyvä terveys (koulutus on SORA-lainsäädännön alaista koulutusta), riittävä fyysinen kunto ja riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito (taso B1) sekä tietotekniset valmiudet. Kielitaidon vaatimus liittyy asiakasturvallisuuteen.

Terveydelliset edellytykset 1.8.2018 alkaen: Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työelämässä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
 • sellaiset fyysiset sairaudet, kuten liikunta- ja tukielimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön työtehtävissä toimimisen tai työelämässä oppimiseen osallistumisen. 
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Hakijan tulee ilmaista mahdolliset opiskelua tai työllistymistä haittaavat tekijät SORA-lainsäädännön mukaisesti. Tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto terveydentilasta.

Tutustu myös THL:n ohjeistukseen rokotuksista ja tartuntataudeista.

Opiskelijamaksu

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijat kustantavat oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin itse.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Jos haluat lisätietoa aiheesta Välinehuoltaja, välinehuoltoalan perustutkinto, voit täyttää alta löytyvän yhteydenottolomakkeen. Kysymyksesi lähetetään suoraan oppilaitokselle.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Välinehuoltaja, välinehuoltoalan perustutkinto? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.
Taitotalo
Valimotie 8
00380 Helsinki

Taitotalo – innostuksesta osaamiseen

Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu yhdistivät voimansa. Taitotalo kouluttaa ja valmentaa rohkeita työelämän osaajia, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, prosessiteollisuus, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta,...

Lue lisää oppilaitoksesta Taitotalo ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu