Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kansainvälisen politiikan opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Tampere
Maisteriohjelmat

Kansainvälisen politiikan opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus

Tavoite

Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kansallista, eurooppalaista ja kansainvälistä politiikkaa koskevia kysymyksiä ja hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi. Opiskelija osaa myös pohtia analyyttisesti yhteiskunnan muutosta ja kehittämistarpeita sekä analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot eriytyvät kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opintosuunniksi. Opiskelijat suuntautuvat tiettyyn maisteriopintosuuntaan kandidaattiohjelmassa tekemiensä valintojen mukaisesti.

Kansainvälisen politiikan maisteriopinnoissa pureudumme nopeasti muuttuvaan maailmaan ja tarjoamme välineitä sen ymmärtämiseen, selittämiseen ja muuttamiseen. Vaalimme laaja-alaisuutta. Yhdistämme teoriaa ja käytäntöä. Voit erikoistua maailmanpolitiikkaan, rauhan- ja konfliktintutkimukseen tai Eurooppa-tutkimukseen (mukaan lukien Venäjä ja muu laajempi Eurooppa). Tarkastelemme myös mm. kansainvälisen poliittisen talouden sekä ympäristö- ja energiapolitiikan ongelmia.

Meiltä valmistuneita työskentelee diplomaatteina, rauhanvälittäjinä, toimittajina, poliittisina erityisasiantuntijoina, tutkijoina, analyytikoina, konsultteina, hallinnon eri portailla niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla, samoin kuin yritysten yhteiskuntasuhdevastaavina.

Opit arvioimaan kansainvälistä järjestelmää ja maailmaa koskevaa tietoa, ulkopolitiikan käytäntöjä, kansainvälisiä normeja, organisaatioita, riskejä ja konflikteja sekä Euroopan integraatiota. Etsit ja esität ratkaisuja, joilla muutamme maailmaa. Pystyt analysoimaan laajoja tietomääriä, tuottamaan ja soveltaman tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Voit hankkia kansainvälistä kokemusta osallistumalla opiskelijavaihtoon, suorittamalla työharjoittelun ulkomailla sekä osallistumalla tutkinto-ohjelman englanninkieliseen opetukseen.

Kansainvälisen politiikan koskettaessa koko maailmaa voit vahvistaa opintojasi Tampereen yliopiston laajoilla opintomahdollisuuksilla.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Kansainvälisen politiikan opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.