Itsenäiset maisteriohjelmat

Teknis-luonnontieteellinen DI-ohjelma

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Teknis-luonnontieteellinen DI-ohjelma

Tavoite

Haluatko ratkaista tulevaisuuden haasteita tieteessä, teollisuudessa tai yhteiskunnassa?

Teknis-luonnontieteellinen on erinomainen hakukohde sinulle, jos olet erityisen kiinnostunut luonnontieteistä, matematiikasta ja nautit erilaisten ilmiöiden tutkimisesta tai tekniikan alojen sovellusten ja teknologioiden taustalla oleviin asioihin perehtymisestä.

Syvälliset tiedot matematiikassa tai luonnontieteissä mahdollistavat toimimisen uutta kehittävillä aloilla, joilla ei ole valmiita insinööritieteen ratkaisuja. Teknis-luonnontieteellisen alan opinnot muodostavat vahvan pohjan, jonka varaan voit rakentaa monenlaisia diplomi-insinöörin urapolkuja. Meiltä valmistuneet työskentelevät monipuolisissa teollisuuden ja tutkimuksen asiantuntijatehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Teknis-luonnontieteellisen DI-tutkinto-ohjelman opiskelijana voit valita erikoistumisalaksesi kemian, matematiikan tai teknillisen fysiikan. Valinnaiset opinnot voit valita yliopiston laajasta tarjonnasta. Suosituksena on ottaa luonnontieteellistä erikoistumisalaa tukeva tekninen, insinööritieteisiin painottuva aine.

Tutkinnon erikoistumisalat:

Kemia on perusluonnontiede, jonka opetuksessa ja tutkimuksessa perehdytään aineen rakenteen ja siitä johtuvien kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien syvälliseen ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Kemian opinnot antavat hyvät lähtökohdat esimerkiksi tutkijan uralle tai kemianteollisuuden vaativiin diplomi-insinöörin tehtäviin. Kemian syventävissä opinnoissa painotetaan kokeellisen kemian sekä materiaalien rakenteen ja ominaisuuksien tuntemusta. Kemian avulla ymmärrät myös biologisten systeemien muodostumista, rakenteita ja toimintaa. Opetus painottuu kemian tutkimuksen alueille: fysikaaliseen kemiaan, valo- ja materiaalikemiaan sekä orgaaniseen kemiaan. Kemian sovellusalue on hyvin laaja. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi vihreiden luonnonvaroja säästävien synteesiprosessien parissa, selvittää aurinkokennojen rakenteita tai keskittyä syvälliseen aineen rakenteen ja vuorovaikutusten ymmärtämiseen.

Matematiikan erikoistumisala antaa sinulle laajan ja syvällisen matemaattisten menetelmien tuntemuksen sekä kyvyn analyyttiseen ajattelutapaan. Tämä mahdollistaa matematiikan soveltamisen niin käytännön tutkimus- ja kehitystyössä kuin teoreettisemmillakin aloilla. Opetus perustuu matematiikan tutkimusalueille, joita ovat esimerkiksi matemaattinen analyysi ja systeemiteoria sovelluksineen, yleinen ja sovellettu logiikka, big data ja tiedonlouhinta. Matematiikan opiskelijat sijoittuvat teollisuuden tuotekehittely- ja tutkimustehtäviin, akateemisiksi tutkijoiksi tai opettajiksi.

Teknillisen fysiikan opinnot antavat sinulle vahvan luonnontieteellisen pohjan tieteen ja tekniikan eri aloille. Opinnoissa käydään läpi lähes kaikki klassisen ja modernin fysiikan osa-alueet. Teknillisen fysiikan syventävät opinnot voit suunnata teoreettiseen, laskennalliseen tai kokeelliseen tutkimukseen tai fysiikan sovelluksiin. Fysiikan alan tutkimusalueita Tampereella ovat aerosolifysiikka, fotoniikka ja laskennallinen fysiikka. Näiden alojen tutkimukseen perustuva opetus perehdyttää sinut esimerkiksi uusien nanomateriaalien ominaisuuksien mallinnukseen ja valmistukseen, valon ja uusien materiaalien ja nanorakenteiden vuorovaikutukseen, uusien fotoniikan materiaalien ja laitteiden kehittämiseen, hiukkasten ilmakehä- ja terveysvaikutuksiin tai uusimpiin ympäristön ja ilmakehän mittaustekniikoihin.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Diplomi-insinööri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu