Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Valtio-opin opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus

Tampereen yliopisto
Yhteenveto
2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Tampere
Itsenäiset maisteriohjelmat

Valtio-opin opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus

Tavoite

Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kansallista, eurooppalaista ja kansainvälistä politiikkaa koskevia kysymyksiä ja hahmottaa itsensä maailman muutokseen vaikuttavaksi toimijaksi. Opiskelija osaa myös pohtia analyyttisesti yhteiskunnan muutosta ja kehittämistarpeita sekä analysoida laajoja tietomääriä, tuottaa ja soveltaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti, itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot eriytyvät kansainvälisen politiikan ja valtio-opin opintosuunniksi. Opiskelijat suuntautuvat tiettyyn maisteriopintosuuntaan kandidaattiohjelmassa tekemiensä valintojen mukaisesti.

Valtio-opin maisteriopinnoissa politiikkaa ja sen muutosta tutkitaan ja opetetaan laaja-alaisesti. Opiskelija voi erikoistua poliittiseen ajatteluun, retoriikkaan ja kommunikaatioon, poliittisiin ideologioihin ja käsitteisiin, poliittiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen, kansalaisyhteiskuntaan ja puolueisiin, sekä poliittisiin instituutioihin ja päätöksentekoon paikallisella, kansallisella, Euroopan ja globaalilla tasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään politiikan uusiin osallistumismuotoihin ja lisääntyneen kansainvälistymisen yhteydessä esiintyviin epävarmuuden, hallittavuuden ja demokratian haasteisiin.

Valtio-opin maisterit ovat työllistyneet kunnallis- ja valtionhallinnon, kansalaisjärjestöjen, Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden, median sekä kotimaisten ja kansainvälisten yritysten palvelukseen. Maisteriopintoihin sisältyvän työharjoittelun kautta opiskelija kehittää kykyään poliittisten ilmiöiden analysointiin sekä akateemisen tiedon soveltamiseen käytännössä.

Opinnot suoritettuaan opiskelija on perehtynyt monipuolisesti politiikan tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Opiskelija saavuttaa syvällisen teoreettisen ja menetelmällisen osaamisen ja käytännön asiantuntijuuden valitsemaltaan erikoistumisalueelta. Maisteriopinnot voidaan suunnitella myös siten, että opinnoissa korostuu monitieteisyys hyödyntämällä esimerkiksi filosofian, hallintotieteiden, kansainvälisen politiikan, taloustieteiden, oikeustieteiden tai viestintätieteiden näkökulmia.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 monialaiseksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka kärkialat ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uudesta yliopistosta tulee Suomen toiseksi suurin. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä...


Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Tampereen yliopisto

Kalevantie 4
33014 Tampere

Arvioinnit
Valtio-opin opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Yhteiskunta- ja oikeustieteitä!

Tulevaisuuden päättäjäksi, oikeuden osaajaksi vai politiikan tuntijaksi? Yhteiskuntaan ja valtioon liittyviä opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja.