🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Vastuullisen liiketoiminnan maisterikoulutus

Tampereen yliopisto, paikassa Tampere
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Vastuullisen liiketoiminnan maisterikoulutus

Tavoite

Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa vastuullisuuden asiantuntijoita ja tiedostavia päätöksentekijöitä. Vastuullisen liiketoiminnan maisteriopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökulmista. Opiskelija kykenee jäsentämään ja haastamaan yritysten roolia yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tuottamisessa. Opiskelija osaa analysoida ja arvioida kriittisesti erilaisten organisaatioiden johtamista sekä kehittää organisaatioiden toimintaa soveltaen sidosryhmävuorovaikutuksen ja eettisen johtamisen periaatteita. Hän hallitsee vastuullisen liiketoiminnan mittaamisen ja raportoinnin keskeiset menetelmät taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat huomioiden sekä osaa soveltaa ja arvioida niitä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja -malleissa. Opiskelija osaa tarkastella ja kehittää liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä, argumentoida tekemiään päätöksiä yhteistyökykyisesti ja arvioida kriittisesti niiden seurauksia. Hänellä on valmiudet toimia tavoitteellisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Hänellä on hyvät esiintymis-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä vahva kielitaito. Hän osaa etsiä, analysoida, arvioida ja tuottaa tieteellistä ja käytännöllistä tietoa kirjallisesti ja suullisesti.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissa käsitellään erilaisiin yritysmuotoihin ja liiketoimintamalleihin liittyen eettistä johtajuutta, yritysten taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun mittaamista ja raportointia sekä sidosryhmäsuhteita ja -johtamista. Opinnoissa käytetään moninaisia opiskelumenetelmiä ja painotetaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteyttä työelämätaitoihin ja yrityskäytäntöihin. Osa kursseista luennoidaan englanniksi, ja opetukseen osallistuu kansainvälisiä asiantuntijoita. Vastuullisuuden teemoja havainnollistetaan ajankohtaisilla käytännön esimerkeillä ja harjoitustöillä.

Koulutus on suunniteltu kokopäiväisiksi päätoimisiksi opinnoiksi. Opintoihin sisältyy muun muassa luento-opetusta, case-opetusta, ryhmätyöskentelyä ja seminaarityöskentelyä ja opintojen suorittaminen edellyttää läsnäoloa kursseilla. Opetus toteutetaan lähiopetuksena.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Tampere
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kauppatieteiden maisteri

Tampereen yliopisto
Kalevantie 4
33014 Tampere

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Uusi Tampereen yliopisto syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät uudeksi säätiöyliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö harjoittaa myös ammattikorkeakoulutoimintaa Tampereen ammattikorkeakoulun pääomistajana. Tampereen...

Lue lisää oppilaitoksesta Tampereen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu