🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Alemmassa korkeakoulututkinnossa annetaan opiskelijoille tietojenkäsittelytieteen monipuoliset teoreettiset perustiedot. Lisäksi opiskelija tutustuu tärkeimpiin uusiin tietojenkäsittelymenetelmiin ja -välineisiin. Tavoitteena on, että opiskelija on LuK-tutkinnon suoritettuaan omaksunut työelämässä tarvittavia käytännön ammattitaidon vaatimia tietoja ja taitoja. Sivuaineeksi voidaan valita monialaisen yliopiston valikoimasta omaan erikoistumisprofiiliin soveltuva kokonaisuus.

Ylemmässä korkeakoulututkinnossa annetaan syventävän teoreettisen tietämyksen tietojenkäsittelytieteiden ja informaatioteknologian pääalueista, kuitenkaan unohtamatta yhteyksiä käytännön sovelluksiin. Lisäksi opitaan valitun pääaineen erityisteoria, tutkimuskysymykset ja ‑menetelmät sekä tärkeimmät sovelluskohteet.

Tavoitteet

Tietojenkäsittelytiede on eräs merkittävimmistä korkean teknologian tutkimusaloista niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tietojenkäsittelytieteen alemman ja ylemmän tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa tietojenkäsittelyn asiantuntijoita teollisuuden, kaupan, hallinnon, tietojenkäsittelyalan yritysten ja tutkimuslaitosten palvelukseen. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnossa monialaisen yliopiston tarjoamat laaja-alaiset sivuainemahdollisuudet mahdollistavat pääaineen teoreettisen ymmärryksen ja teknisen osaamisen yhdistämisen henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiin. Filosofian maisterin tutkinnossa monipuolinen ja henkilökohtaisen kiinnostuksen mukaan räätälöitävissä oleva koulutus antaa erinomaiset mahdollisuudet uran luomiseen niin varsinaisella IT-alalla kuin mitä moninaisimmissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Tehtävät sijoittuvat yhteiskunnan eri sektoreille ja toimialoille niin yritysmaailmassa, yrittäjänä kuin julkisten palveluiden parissa. Asiantuntijuuden kehittymisen kannalta avainasemassa on oman alan teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen yhdistyminen muiden tieteenalojen tuntemukseen ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välisten suhteiden ymmärrykseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu