🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Tekninen viestintä, filosofian maisteri

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tekninen viestintä, filosofian maisteri

Teknisen viestinnän ohjelmassa teknistä viestintää tarkastellaan erilaisiin tuotteisiin, palveluihin ja järjestelmiin liittyvän informaation tuottamisena, välittämisenä ja vastaanottamisena. Viestintä tapahtuu yhä useammin verkossa ja mobiilisti - etenkin erilaisten tietojärjestelmien välityksellä. Keskeisenä opinnoissa onkin kohderyhmän huomiointi, ihmisen ja tietokoneen välisen viestinnän suunnittelu ja erityisesti ohjelmien, tietojärjestelmien ja ohjeistusten käytettävyys, käyttäjälähtöisyys, käyttäjäkokemus, saavutettavuus ja etiikka.

Markkinoinnin ja viestinnän yksikön järjestämässä maisteriohjelmassa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa, yhteisöllistä oppimista, projektityöskentelyä ja verkko-opiskelua. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan hänen opiskelutaustansa ja tavoitteensa.

Teknisen viestinnän maisteriohjelman järjestävät yhteistyössä viestintätieteet ja tietojärjestelmätieteet. Opinnot koostuvat yhteisistä viestintätieteiden ja tietojärjestelmätieteen opintosuuntien opinnoista, joiden ytimenä on käyttäjälähtöinen tekninen viestintä. Tekninen viestintä FM -tutkinnon suorittavat opiskelijat valmistuvat filosofian maisteriksi ja heidän opintosuuntansa on viestintätieteet.

Tavoitteet

Teknisen viestinnän maisteriohjelma (TEVI) on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa kuinka eri alojen tietoa viestitään ymmärrettävästi eri kohderyhmille. Ohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla viestintätieteiden, tietojärjestelmätieteen ja liiketoimintaosaamisen opintoja. Opinnot koostuvat yhteisistä viestintätieteiden ja tietojärjestelmätieteen opinnoista, joiden keskeisiä teemoja ovat käytettävyys, käyttäjälähtöisyys ja saavutettavuus.

Ohjelmassa opit:

  • analysoimaan teknisen viestinnän roolia ja mahdollisuuksia ydinliiketoiminnan osana ja kehittäjänä
  • arvioimaan ja tarkastelemaan kriittisesti teknisen viestinnän toimintaperiaatteita
  • soveltamaan asiantuntemusta sekä kansallisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • toimimaan työelämässä oman alasi asiantuntijana, johtajana ja kehittäjänä
  • valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
  • hahmottamaan teknisen viestinnän alan eettiset ongelmat ja ymmärtää niihin liittyvät erilaiset lähestymistavat ja periaatteet ja osaat etsiä tilanteisiin perustellut, eettisesti kestävät ratkaisumallit
  • viestimään käyttäjälähtöisesti suullisesti ja kirjallisesti suomen kielellä sekä alan sisällä että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Vaasa
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Me Vaasan yliopistossa ratkomme suuria globaaleja haasteita ja luomme kestävämpää tulevaisuutta. Olemme vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Meillä on yli 5000 opiskelijaa. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan muutosta. Meiltä valmistuu...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu