🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Vaasan yliopisto, paikassa Vaasa
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tuotantotalous, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Vaasan yliopistosta valmistuneiden diplomi-insinöörien työllisyysnäkymät ovat maamme huippua! Vaasan seudun menestyksekäs energiakeskittymä tarjoaa tekniikan opiskelijoillemme parhaita harjoittelumahdollisuuksia sekä ainutlaatuisia Takuuteekkari-kesätyöpaikkoja ja meiltä valmistuneille diplomi-insinööreille merkityksellisiä työuria kestävän energian ja älykkään teknologian parissa. Alueemme energia-ala keskittyy etenkin joustavaan ja ympäristöystävälliseen sähköntuotantoon, älykkäisiin sähköverkkoihin, taajuusmuuttajiin sekä energiajärjestelmien automaation ja ohjelmistojen kehittämiseen.

Tuotantotalouden opinnot keskittyvät energia-alan liiketoiminnassa ja sen johtamisessa keskeisiin osaamisalueisiin, kuten kestävään kehitykseen, tuote- ja palvelukehitykseen, energia-alan yrittäjyyteen, tuotantotoimintaan sekä tilastotieteeseen perustuvaan päätöksentekoon.

Tuotantotalouden opinnot auttavat ymmärtämään ja kehittämään kestäviä ja älykkäitä energiajärjestelmiä sekä liiketoimintaekosysteemejä kokonaisuuksina ja johtamaan siihen liittyvää innovaatio- ja tuotantotoimintaa. Kestävän kehityksen kannalta tärkeitä näkökulmia ovat uusiutuvan energian tuotanto, energiatehokkuus, uudet innovaatiot, kiertotalous, tuotteiden laadun ja koko elinkaaren huomioiminen sekä ympäristö-, sosiaalisten ja talousnäkökulmien sisällyttäminen päätöksentekoon.

Koulutusta tukevat monipuoliset opetusmenetelmät (mm. lähiopetus, yhteinen ongelmien ratkaisu, tietokone-, simulointi- ja laboratorioharjoitukset) sekä pienryhmätyöskentely. Tekniikan moderni opetuslaboratorio Technobothnia, teollisuusyritykset ja tutkimushankkeet tarjoavat poikkeuksellisen hyvän opiskeluympäristön tekniikan opinnoille.

Tekniikan kandidaatti

Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa vuodessa.

  • Kaikille opiskelijoille yhteiset yleis- ja perusopinnot
  • Opintosuuntakohtaiset opinnot ja kandidaatin tutkielma
  • Vapaasti valittavat opinnot

Tekniikan kandidaatin tutkinnon alkuosa on kaikille tekniikan kandidaattiopiskelijoille pääosin yhteinen. Yhteisissä opinnoissa saat yleiskäsityksen tekniikan alan perusteista ja energia-alasta, opiskelet teknillistä matematiikkaa ja fysiikkaa sekä saat hyvät viestintä- ja kielitaidot. Yhteisissä opinnoissa pääset toimimaan monialaisissa tiimeissä. Monet uudet ratkaisut syntyvät tunnetusti eri alojen kohdatessa.

Tekniikassa tarvittavassa matematiikassa perehdyt muuan muassa yhtälöryhmiin ja matriiseihin, differentiaalilaskentaan sekä kompleksilukuihin ja niiden sovelluksiin. Fysiikassa opit muun muassa mekaniikan, sähköopin ja termodynamiikan lainalaisuudet sekä niiden matemaattista mallintamista.

Eri tekniikan aloilta on kaikille yhteisiä opintoja, joissa opit esimerkiksi energian tuotantomuotoja, sähköverkon rakennetta, tietoliikennetekniikkaa, digitaalisten järjestelmien ja tietokonemallinnuksen perusteita sekä esimerkiksi projektihallintaa, kyberturvaa sekä paljon muuta.

Suunnan opinnot perehdyttävät tuotantotalouden ja kestävän kehityksen keskeisiin osaamisalueisiin, kuten tuotannonohjaukseen, tuotteen elinkaaren hallintaan, energia-alan projekteihin sekä kestäviin ja älykkäisiin kaupunkeihin. Opit sekä teoriaa että tietoja ja taitoja ammatillisen tehtäväalueen kehittämiseen ja käytännön ongelmien ratkaisemiseen.

Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä ja sen voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kahdessa vuodessa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Vaasa
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa

Vaasan yliopisto

Me Vaasan yliopistossa ratkomme suuria globaaleja haasteita ja luomme kestävämpää tulevaisuutta. Olemme vastuulliseen liiketoimintaan suuntautunut tiedeyliopisto. Vaasan yliopistossa voi opiskella kauppatieteitä, tekniikkaa, hallintotieteitä ja viestintätieteitä. Meillä on yli 5000 opiskelijaa. Koulutamme vastuullisia ja kansainvälisesti suuntautuneita asiantuntijoita johtamaan muutosta. Meiltä valmistuu...

Lue lisää oppilaitoksesta Vaasan yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu