Näyttää 1-20 koulutusta 41 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 41 tuloksesta
1
2
3

Sähköasentajan ja automaatioasentajan koulutus

Sähkö- ja energia-ala tarjoaa mitä erilaisimpia tehtäviä alasta kiinnostuneille. Sähköä on kaikkialla, joten myös työnkuvat ovat vaihtelevia. Alan ammattilaiset voivat työskennellä esimerkiksi voimalaitoksissa, sähkö- ja kaukolämpöyhtiöissä, rakennusten sähköistyksen parissa tai verkostourakointiyhtiöissä. Sähköalan laaja tehtäväkenttä tarjoaa riittää monenlaisia haasteita eteenpäin pyrkivälle ihmiselle.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon. Tutkintonimike on automaatioasentaja tai sähköasentaja. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Automaatioasentajan ammattitutkinto ja sähköasentajan ammattitutkinto ovat jo alalla toimivien ammattilaisten näyttötutkintoja.

Sähköasentaja

Sähköasentajat huolehtivat erilaisista sähköasennustöistä sekä alan huolto- ja korjaustöistä. Sähköasentajien työtehtäviin kuuluvat erilaiset asennus-, huolto- ja korjaustyöt rakennusten sähköasennuksia tekevissä urakointiliikkeissä, sähkön tuotanto- ja jakelulaitoksissa ja teollisuuslaitoksissa.

Varsinaisen asentamisen lisäksi sähköasentajan työhön kuuluu muun muassa sähköpiirustusten ja asennusohjeiden lukemista sekä asennustarvikeluetteloiden ja aikakaavioiden laatimista.

Sähköasentajan tehtävänkuvassa on tapahtunut viime vuosina muutosta. Painopiste on siirtynyt erilaisten tiedonsiirto- ja ohjausjärjestelmien asentamiseen. Digitaalisten laitteiden ja -ohjausten käyttö vaatii asentajilta näppäryyttä tietokoneen, mittalaitteiden ja työvälineiden käytössä.

Automaatioasentaja

Automaatioasentajat työskentelevät prosessitekniikkaa ja kappaletavara-automaatiota käyttävässä teollisuudessa. Tehtäviin kuuluu erilaisten laitteiden ja järjestelmien asentamista, käyttöönottoa ja kunnossapitoa. Automaatioasentajille on työpaikkoja myös prosessi- ja automaatiotekniikan laitteita valmistavissa yrityksissä, kiinteistöautomaatioon erikoistuneissa yrityksissä ja energiateollisuudessa. Teknisen osaamisen lisäksi ammatissa tarvitaan tiimi- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Automaatioasentajat asentavat ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteita sekä -järjestelmiä, joita käytetään prosessiteollisuudessa sekä kappaletavaroiden valmistuksessa. Automaatio poistaa yksitoikkoisia työvaiheita, lisää tuotantomääriä ja tuottaa tasaisempaa laatua.

Asennuksia tarvitaan kun otetaan käyttöön uusia laitteita, järjestelmiä tai tuotantolaitoksia. Tehtäviin kuuluu tietokoneiden ja muiden ohjelmointi- ja automaatiolaitteiden liittämistä, valvomolaitteiden, kuten mittareiden kytkemistä ja kaapelointia sekä antureiden ja sähkömoottoreiden asentamista ja automaatiojärjestelmien ohjelmointia.

Asentamisen ja käyttöönoton lisäksi tehtäviin kuuluu kunnossapitoa ja vikapäivystystä. Automaatioasentaja huolehtii teollisuuslaitoksen automaatiojärjestelmien toimivuudesta sekä laatii seurantaraportteja.

Sähkö- ja automaatioasentaja työelämässä

Sähköasentajan työssä tarvitaan sähköteknisen osaamisen lisäksi näppäryyttä. Työtehtävät edellyttävät hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä sekä tarkkuutta ja huolellisuutta. Sähköasentajan on tärkeää hallita sekä ryhmätyöskentely että itsenäinen työskentely. Työssä tarvitaan yhä enemmän asiakaspalvelutaitoja.

Sähkö- ja automaatioasentajat voivat työskennellä alan yrityksissä tai perustaa oman yrityksen. Yrittäjinä toimivat asentajat tarvitsee myös yrityksen toiminnan pyörittämiseen liittyvää osaamista. Sähköasentajan tehtäviä hoitavia siirtyy ja on siirtymässä tulevina vuosina eläkkeelle jonkin verran, joten uusia asentajia kaivataan tilalle.

Automaatioasentajan työympäristö on teollisuuden tuotantolaitos, konepaja tai rakennus. Työssä käytetään apuna mm. sähkötyökaluja, mittalaitteita ja tietotekniikkaa. Päivittäin ollaan tekemisissä tuotantolaitoksen henkilökunnan, kiinteistöissä puolestaan talon asukkaiden kanssa. Työtä tehdään myös ryhmissä. Työ on usein vuorotyötä ja siihen sisältyy huoltopäivystystä.

Asentajien työt edellyttävät sähköturvallisuusmääräysten tuntemista ja noudattamista. Ammatissa on kyettävä työskentelemään sekä itsenäisesti että työryhmän jäsenenä. Vieraiden kielten hallinta on tarpeen erityisesti koska tekniset ohjeet ovat usein esimerkiksi englanniksi. Asentajat voivat myös lähteä ulkomaille töihin ja saada näin kansainvälistä työkokemusta. Nopeasti kehittyvä tekniikka edellyttää jatkuvaa opiskelua.

Energia- ja sähköalan opiskelu ulkomailla

Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä ulkomaille opiskelemaan. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos opiskelu ulkomailla kiinnostaa, kannattaa neuvoa kysyä suoraan oman oppilaitoksen opinto-ohjaajalta. Jos taas olet kiinnostunut suorittamaan koko sähköalan koulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun ulkomailla.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Sahkoala.fi, Energiamaailma, Ammattinetti.fi

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!