Sivuston käyttötapa: Mobiili

Sosiologia

Sosiologia on yhteiskuntatiede, joka tutkii laajasti kaikkea inhimillistä toimintaa alkaen yksilöiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta päätyen kokonaisiin yhteiskuntiin. Sosiologit työskentelevät esimerkiksi suunnittelu-, hallinto- ja tilastointitehtävissä sekä toimittajina ja muussa tiedotustyössä. Myös tutkijoina tai päätöksenteon asiantuntijoina toimiminen on yleistä. Alta voit lukea lisää sosiologian opiskelusta sekä työelämästä.

 
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Sosiologia
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Sosiologia pyrkii luomaan kokonaiskuvan yhteiskunnan toiminnasta ja etsimään tieteellisiä selityksiä sille, millä tavoin yhteiskunnalliset rakenteet, kulttuuri sekä ihmisten väliset suhteet...
Sosiaalitieteiden linja
Työväen Akatemia
Kansanopistot
Kauniainen
Sosiaalitieteiden linja tarjoaa valmiuksia ymmärtää muuttuvaa yhteiskuntaa ja siihen liittyviä riskejä. Opinnot antavat hyvän pohjan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Sosiaalitieteiden opintolinja sopii...
Diploma in Diversity Management and Inclusion
Västra Nylands folkhögskola
Kansanopistot
Karjaa
The study programme prepares you to be a "people’s person", to deal successfully with people and their unique characteristics in...
Social Integration Counsellor
Eotvos Lorand University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Budapest
The Program provides students with knowledge about the multifaceted nature of intercultural issues and multi/interculturalism by means of a multidisciplinary...
Computational and Cognitive Scientist
Eotvos Lorand University
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Budapest
Cognitive Science is an interdisciplinary master's programme involving different scientific fields of natural sciences, technological sciences and humanities as well....
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
 

Oletko kiinnostunut yksilöiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta? Haluatko opiskella monipuolista yhteiskuntatiedettä? Lue lisää sosiologiasta oppiaineena, sosiologian opiskelumahdollisuuksista ja sosiologeista työelämässä.

Sosiologia oppiaineena

Sosiologia on yhteiskuntatiede, jotka tutkii muun muassa sosiaalista vuorovaikutusta, erilaisia yhteisöjä ja organisaatioita sekä kokonaisia yhteiskuntia ja maailmanjärjestelmiä. Sosiologia pyrkii antamaan kokonaiskuvan yhteiskunnan toiminnasta ja tutkimuskohteet ulottuvat aina yhteiskunnan rakenteesta, taloudellisista ja poliittisista järjestelmistä yksityisten ihmisten vuorovaikutukseen.

Sosiologian erikoisalat tutkivat mitä moninaisempia kysymyksiä. Kiinnostuksenkohteena voi olla esimerkiksi yhteiskuntarakenne, perhe, kasvatus, kulutus, tiede, taide, talous, työ, ympäristökysymykset, yhteiskunnalliset liikkeet ja valta. Sosiologia on useasta luonteeltaan yhteiskuntakriittistä, sillä tavoitteena on tuoda esiin myös yhteiskunnan epäkohtia ja hallitsevista käsityksistä poikkeavia tulkintoja. Sosiologian opiskelu antaa tiedot ja taidot, joita tarvitaan erilaisissa käytännön päätöksenteko- ja suunnittelutilanteissa.

Sosiologian opiskelu

Sosiologian opiskelu

Sosiologiaa voi opiskella yliopistossa. Sosiologiaa opetetaan Suomessa monessa yliopistossa: 

  • Helsingin yliopistossa
  • Jyväskylän yliopistossa
  • Itä-Suomen yliopistossa
  • Lapin yliopistossa
  • Tampereen yliopistossa
  • Turun yliopistossa
  • Åbo Akademissa

Sosiologia antaa opiskelijalleen laajan yhteiskunnallisen yleissivistyksen ja opintojen aikana on mahdollisuus syventyä haluamalleen erityisalalle. Suuntautumisvaihtoehdot vaihtelevat yliopistoittan, joten eri yliopistojen tutkintorakennetta kannattaa kurkata ennen hakupapereiden täyttämistä. Suuntautumisvaihtoehtoina on esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan tutkimus, sosiaaligerontologia (ikään ja elämänkulkuun liittyvä tutkimus), talouden sosiologia, ympäristösosiologia, perhesosiologiaan tai väestötiede.

Sosiologit työelämässä

Tavoitteena on, että sosiologian opiskelijat valmistuvat asiantuntijoiksi, jotka pystyvät itsenäisesti hankkimaan ja erittelemään tietoa yhteiskunnan ilmiöistä sekä muokkaamaan ja käyttämään sitä hyväksi eri tehtävissä. Sosiologeiksi valmistuneet ovat viime vuosina sijoittuneet työelämään hyvin. Perinteisesti sosiologit toimivat yliopistoissa opetus- ja tutkimustehtävissä tai tutkijoina ja suunnittelijoina valtion ja kuntien tutkimuslaitoksissa. Julkinen hallinto ja sen projektit ovat edelleen tärkeä työllistäjä, mutta viime aikoina on ollut havaittavissa sosiologien työkentän ja ammattikirjon laajentumista. Sosiologeja työskentelee nykyään esimerkiksi myös tiedotuksen, tiedonvälityksen, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. 

Lisää sosiologiaan liittyvää sisältöä

» Sosiologian pääsykokeet

» Yhteiskuntatiede

Lähteet

http://www.yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi/sosiologia/