Näyttää 1-17 koulutusta 17 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-17 koulutusta 17 tuloksesta

Sosiologia tutkii ihmisten ja yhteisöjen välistä vuorovaikutusta

Oletko kiinnostunut yksilöiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta? Haluatko opiskella monipuolista yhteiskuntatiedettä? 

Sosiologia on yhteiskuntatiede, jotka tutkii muun muassa sosiaalista vuorovaikutusta, erilaisia yhteisöjä ja organisaatioita sekä kokonaisia yhteiskuntia ja maailmanjärjestelmiä. Sosiologia pyrkii antamaan kokonaiskuvan yhteiskunnan toiminnasta ja tutkimuskohteet ulottuvat aina yhteiskunnan rakenteesta, taloudellisista ja poliittisista järjestelmistä yksityisten ihmisten vuorovaikutukseen.

Sosiologian erikoisalat tutkivat mitä moninaisempia kysymyksiä. Kiinnostuksenkohteena voi olla esimerkiksi yhteiskuntarakenne, perhe, kasvatus, kulutus, tiede, taide, talous, työ, ympäristökysymykset, yhteiskunnalliset liikkeet ja valta.

Sosiologia on luonteeltaan yhteiskuntakriittistä, sillä tavoitteena on tuoda esiin myös yhteiskunnan epäkohtia ja hallitsevista käsityksistä poikkeavia tulkintoja. Sosiologian opiskelu antaa tiedot ja taidot, joita tarvitaan erilaisissa käytännön päätöksenteko- ja suunnittelutilanteissa.

Sosiologian opiskelu

Sosiologiaa voi opiskella Suomessa useassa eri yliopistossa. 

Sosiologian opiskelu antaa laajan yhteiskunnallisen yleissivistyksen, ja opintojen aikana on mahdollisuus syventyä haluamalleen erityisalalle. Suuntautumisvaihtoehdot vaihtelevat yliopistoittan, joten eri yliopistojen tutkintorakennetta kannattaa kurkata ennen hakupapereiden täyttämistä.

Suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan tutkimus, sosiaaligerontologia (ikään ja elämänkulkuun liittyvä tutkimus), talouden sosiologia, ympäristösosiologia, perhesosiologia tai väestötiede.

Sosiologinen tutkimus

Sosiologisessa tutkimuksessa yhdistyy kolme elementtiä: teoria, empiria ja metodologia.

Teorian avulla yritetään löytää säännönmukaisuuksia yhteiskunnallisille ilmiöille. Apuna käytetään aiempia tutkimuksia ja aiheesta tehtyä kirjallisuutta.

Empiirisen aineiston (esim. haastattelut) avulla pyritään testaamaan erilaisia teorioita sekä muodostamaan uusia selitysmalleja. Sosiologi voi  haastatella, havainnoida tai kerätä kyselylomakkeita.

Metodologia on sosiologista käsityötä: se antaa välineet empiirisen aineiston analyysiin, tulkintaan ja johtopäätösten tekoon yhdessä teorian kanssa.

Sosiologit työelämässä

Sosiologian opintojen tavoitteena on, että sosiologian opiskelijat valmistuvat asiantuntijoiksi, jotka pystyvät itsenäisesti hankkimaan ja erittelemään tietoa yhteiskunnan ilmiöistä sekä muokkaamaan ja käyttämään sitä hyväksi eri tehtävissä.

Sosiologeiksi valmistuneet ovat viime vuosina sijoittuneet työelämään hyvin. Perinteisesti sosiologit toimivat yliopistoissa opetus- ja tutkimustehtävissä tai tutkijoina ja suunnittelijoina valtion ja kuntien tutkimuslaitoksissa.

Julkinen hallinto ja sen projektit ovat edelleen tärkeä työllistäjä, mutta viime aikoina on ollut havaittavissa sosiologien työkentän ja ammattikirjon laajentumista. Sosiologeja työskentelee nykyään myös tiedotuksen, tiedonvälityksen, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtävissä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet:  Ammattinetti.fi, Turun yliopisto, Sosiologian Klubi ry

Usein kysytyt kysymykset

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!