Sivuston käyttötapa: Mobiili

Valtio-oppi

Valtio-oppi on poliittisia järjestelmiä, kansainvälisiä suhteita ja hallintoa tutkiva yhteiskuntatiede. Valtio-opin opiskelija voi tutustua esimerkiksi kansainväliseen poliittiseen yhteistyöhön, kansalaisten poliittiseen käyttäytymiseen tai poliittisten instituutioiden toimintaan.

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä valtio-opin koulutuksia. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-8 yhteensä 8 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Valtio- ja yhteiskuntatieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Valmistaudu yliopiston valintakokeisiin tai täydennä osaamistasi Alkio-opiston valtio- ja yhteiskuntatieteiden linjalla. Linja antaa hyvät mahdollisuudet alan jatko-opintoihin korkeakoulussa. Linjan opintotarjontaa muokataan koko...
Valtio- ja yhteiskuntatieteiden valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Valtiotieteitä voi opiskella Helsingin lisäksi lähes kaikissa maamme yliopistoissa yhteiskuntatieteellisissä tiedekunnissa, mutta pääainemahdollisuudet ovat laajimmat Helsingissä. Helsingin valtiotieteellinen tiedekunta tarjoaa...
Politiikan tutkimuksen linja
Työväen Akatemia
Kansanopistot
Kauniainen
Politiikan tutkimuksessa opiskelun keskiössä ovat valtio-opin ja poliittiisen historian perusopinnot, jotka tarjoavat välineitä modernin yhteiskunnan rakenteiden ja poliittisten ilmiöiden ymärtämiseen...
Politiikkatieteet
Lapin yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Rovaniemi
Politiikkatieteissä yhdistyvät valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenalanäkökulmat. Nämä tieteenalat yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden politiikan tutkimuksen tärkeimpiin ajankohtaisiin teemohin. Politiikkatieteet soveltuvat myös...
Valtiotieteiden linja
HEO Kansanopisto
         
(3)
Kansanopistot
Helsinki
Valtiotieteiden opintolinjalla suoritetaan yliopisto-opintoja sekä linjan omia opintoja. Opiskelija voi valita yhden tai kaksi 25 opintopisteen arvosanaa seuraavista: viestintä, valtio-oppi,...
Valtiotieteiden linja
Laajasalon opisto
Kansanopistot
Helsinki
Valtiotieteiden linja kestää yhden lukukauden ja sen tavoitteena on antaa laaja kuva valtiotieteiden/yhteiskuntatieteiden opinnoista ja niiden suuntautumisvaihtoehdoista. Opintokevään jälkeen opiskelijalla on...
Kansainvälisten opintojen linja
Työväen Akatemia
         
(1)
Kansanopistot
Kauniainen
Kansainvälisten opintojen opetusohjelmaan kuuluu valtio-opin ja kehitysmaatutkimuksen opintoja, jotka muodostavat laajan maailmanpolitiikan opiskeluun tähtäävän kokonaisuuden. Opiskelijoilta odotetaan suuntautumista kansainvälisyyteen opintojen,...
Kauppatieteen ja yhteiskunta-alan linja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän opiston kauppatiede ja yhteiskunta-alan opinnot (9 kk) tarjoaa monipuolisia ja innovatiivisia opiskelumahdollisuuksia. Voit opiskella kauppatieteen perusopintoja ja suuntautua sivuaineopinnoissa...
Näyttää 1-8 yhteensä 8 tulosta
 

Valtio-oppi auttaa tulkitsemaan politiikkaa ja valtaa

Valtio-oppi on kansantaloustieteen ja sosiologian ohella yksi perusyhteiskuntatieteistä. Valtio-opissa pyritään tulkitsemaan uudella tavalla valtio-opin perinteisiä peruskäsitteitä, kuten politiikkaa, poliittisia järjestelmiä ja valtaa.

Nykyinen valtio-oppi ei ole pelkästään valtioinstituutioon keskittyvä tieteenala, vaan se lähestyy laaja-alaisesti erilaisia poliittisia ilmiöitä. Politiikkaa voidaan nähdä mitä erilaisimmissa ympäristöissä, ja valtio-opin tutkimusongelmat sivuavatkin usein esimerkiksi sosiologian, historian, julkisoikeuden tai käytännöllisen filosofian kiinnostuksen kohteita.

Valtio-opin opiskelu

Suomessa valtio-oppia voi opiskella pää- tai sivuaineena Helsingin, Turun, Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa, Åbo Akademissa ja Lapin yliopistossa. Kansainvälinen politiikka on eriytetty omaksi oppiaineeksi Tampereen ja Lapin yliopistoissa, samoin hallinto-oppi Tampereen yliopistossa. Helsingin yliopistossa valtio-oppi, hallinto-oppi ja kansainvälinen politiikka ovat muodollisesti yksi ja sama oppiaine.

Valtio-oppia lukemalla voi kouluttautua yliopistosta riippuen joko valtio- tai yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi (3 vuotta) tai maisteriksi (5 vuotta). Tiedekunnan jatkotutkintoja ovat valtiotieteiden lisensiaatin ja valtiotieteiden tohtorin tutkinto.

Valtio-opin opiskelu ulkomailla

Yleisin tapa ulkomailla opiskeluun on opiskelijavaihto. Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkansa itse.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko valtio-opin koulutuksen ulkomailla, kannattaa sinun ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot.

Työelämä valtio-opin opintojen jälkeen

Valtio-opin opinnot antavat valmiuksia hyvinkin erilaisille aloille, kuten poliittisen elämän eri sektoreille, kansainvälisiin tehtäviin, hallintoon ja suunnitteluun, tutkimukseen ja koulutukseen sekä järjestöjen palvelukseen.

Moni valtio-oppia opiskellut työskentelee julkisessa hallinnossa, mutta myös yritykset ja järjestöt tarjoavat työpaikkoja. Osa työskentelee kansainvälisten suhteiden parissa esimerkiksi suurlähetystöissä ja kansainvälisissä järjestöissä.

Valinnan mahdollisuuksia lisäävät laaja-alaiset opinnot ovat selkeä etu nykyaikaisilla työmarkkinoilla, joilla arvostetaan käsitteelliseen ajatteluun, laaja-alaisten kokonaisuuksien hallitsemiseen sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen liittyviä valmiuksia.

Palaa sivun alkuun

Lähteet:  Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Opintopolku