Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kansanopistot

Kansanopistosta vauhtia opintoihinOpiskele kansanopistossa

Kansanopistot ovat erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden ylläpitämiä oppilaitoksia, jotka tarjoavat yleissivistävää ja ammatillista koulutusta. 

Suomalaiset kansanopistot ovat erinomainen mahdollisuus opintojen vauhdittamiseen. Voit opiskella muun muassa avoimen yliopiston kursseja ja parantaa mahdollisuuksiasi unelma-alasi pääsykokeisiin. 

Lue kansanopistossa opiskelusta, eri opintolinjoista ja kursseista, hakemisesta, opintojen maksullisuudesta sekä kansanopistojen ylioppilastutkintoon valmentavista opinnoista.

Hae kansanopiston koulutuksia alla olevasta hakukoneesta tai koulutusalalistasta. Onnea hakuun!

Koulutusala
Kansanopistot
Paikka
Etsi

Koulutusalat

Harkitsetko kansanopistossa opiskelua?

Opiskelu kansanopistossa

Suomessa kansanopistoja on vajaa satakunta ja ne sijaitsevat aina Ahvenanmaalta Suomen pohjoisosiin asti. Kansanopistoissa opit yhteisöllisessä seurassa ja usein sinulla on mahdollisuus asua oppilaitoksen tiloissa. Kansanopistoja on erilaisia – ne voidaan jakaa sitoutumattomiin, kristillisiin, yhteiskunnallisiin ja erityiskansanopistoihin.

Esimerkiksi lukion tai ammatillisen koulutuksen jälkeen, ennen jatko-opintoihin hakua, kansanopisto on mainio opiskeluvaihtoehto. Kansanopistoissa voi suorittaa esimerkiksi avoimen yliopiston kursseja ja hankkia tarvittavat valmiudet eri alojen pääsykokeisiin

Kansanopisto määrittelee pitkälti itse opetussisällöt sekä kasvatustavoitteet. Kansanopistot voivat siis poiketa perinteisestä lukujärjestysajattelusta ja järjestää opetusta tapahtumien ja projektien kautta sekä hyödyntää kokemusta yhteistyöstä, suunnittelusta ja vastuusta. Kansanopistot tarjoavat usein mahdollisuuden asumiseen opiskelija-asuntolassa.

Kansanopistoissa voi opiskella pitkillä opintolinjoilla tai lyhytkursseilla.

Pitkät opintolinjat

Pitkien opintolinjojen kesto vaihtelee, mutta useimmiten niiden opinnot vievät yhden lukuvuoden.  Pitkiä opintolinjoja ovat muun muassa:

  • Kansanopistojen omat linjat, joilla voi opiskella esimerkiksi yhteiskunnallisia aineita, viestintää, kieliä, taideaineita tai hoitoalaa. Linjoilla on usein mahdollisuus opiskella myös yliopistollisia arvosanoja avoimina yliopisto-opintoina. Maahanmuuttajille on omia opintolinjoja.
  • Ammatillisen koulutukset linjat, joista valtaosa tarjoaa opintoja vapaa-ajan toiminnan ja liikunnan ohjaamiseen. Kansanopistoissa voi opiskella muun muassa lastenohjaajaksi, nuoriso-ohjaajaksi, media-assistentiksi tai viittomakielen ohjaajaksi.
  • Linjat, joilla voi suorittaa peruskoulun oppimäärän, kymppiluokan tai lukio-opintoja. Lukiolinjoilla voi opiskella sekä yksittäisiä aineita että ylioppilastutkinnon.


Lyhytkurssit

Kansanopistojen lyhytkursseilla voi keskittyä esimerkiksi kielten ja tietotekniikan opiskeluun, pa­rantaa kädentaitoja tai tutustua eri kulttuureihin. Tarjolla on myös viestintäkursseja, eläkeläistoimintaa ja koko perheen kursseja. Lyhytkurssien pituus vaihtelee viikonlopusta muutamaan viikkoon.

Hakuajat ja pääsyvaatimukset

Kansanopistojen linjojen hakuajat ja pääsyvaatimukset vaihtelevat opistoittain ja linjoittain. Yleensä hakuajat sijoittuvat keväälle ja kesälle. Opiskelijaksi haetaan esimerkiksi vapaamuotoisella hakemuksella, opiston omalla hakulomak­keella tai yhteishaussa. Lyhytkursseille ilmoittaudutaan yleensä suoraan oppilaitokseen.

Pääsyvaatimukset riippuvat kansanopistoista. Joillekin linjoille vaaditaan peruskoulun oppimäärä, lukio-opinnot tai lukiota vastaavat tiedot. Yläikärajaa kansanopistossa opiskelulle ei ole.

Kansanopistossa kohtaa ihmisiä ympäri Suomea, joskus myös ulkomailta. Suurin osa opetuksesta annetaan suomeksi tai ruotsinkielisissä opistoissa ruotsiksi. Kansanopiston mahdollinen englanninkielinen opetustarjonta kannattaa tarkistaa oppilaitoksen nettisivuilta.

Maksaako koulutus?

Perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen kansanopistossa on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Arvosanojen korottajat luokitellaan aineopiskelijoiksi eivätkä he ole oikeutettuja opintotukeen. Monet kansanopistot saavat järjestää kympiluokan opintoja, jotka ovat perusopetuksen lisäopetusta.

Vapaatavoitteisten linjojen opintomaksut sisältävät usein opetuksen lisäksi ruokailut, majoituksen kansanopiston asuntolassa sekä joskus esimerkiksi materiaalihankinnat. Opintomaksut vaihtelevat linjoittain ja kansanopistoittain. Kansanopistojen antama ammatillinen peruskoulutus on pääosin maksutonta. Mahdollisista maksuista saa lisätietoa kyseisen kansanopiston nettisivuilta. Lisätietoa opintojen rahoittamisesta ja opintotuesta saa Kelan nettisivuilta.

Ylioppilaaksi myös kansanopistosta

Kansanopistolukiot ovat päivälukioita, jotka on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille nuorille ja aikuisille. Kansanopistolukiossa voi suorittaa lukion oppimäärän sekä ylioppilastutkinnon. Kansanopistolukiot tarjoavat usein asumismahdollisuutta kampuksella.

Voit suorittaa ylioppilastutkintoon vaadittavia kursseja myös kansanopistossa

Lue myös muista koulutustyypeistä:

» Aikuiskoulutus               

» Nuorten aikuisten osaamisohjelma  

» Yliopistot ja korkeakoulut 

» Ammatilliset opinnot

» Ammattikorkeakoulut

» Etäopiskelu

» Kielimatkat

» Lukiot ja erikoislukiot

» Opiskelu ulkomailla

» Palaa sivun alkuun