Sivuston käyttötapa: Mobiili

Maa- ja metsätalousala

Maa- ja metsätalousala

Maa- ja metsätalousala

Työn kuvaus

Maatalousalan tuotteet muodostavat maamme elintarviketalouden perustan. Alan tuotteita ovat esimerkiksi maito, liha, kananmunat, vilja ja peruna. Metsätalous vastaa puolestaan metsäteollisuuden puuntarpeen tyydyttämisestä sekä metsien hoidosta. Kalatalousalan piiriin kuuluvat ammattikalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa. Puutarhatuotannossa kasvatetaan myytäväksi mm. vihanneksia, marjoja ja kukkia. Viheralalla suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään viheralueita, joita ovat esimerkiksi puutarhat ja puistot.

Maatalousala työllistää maatiloilla pääasiassa maatalousyrittäjiä ja heidän perheenjäseniään. Puutarha- ja viheralan työpaikkoja on mm. puutarhayrityksissä, viherrakennusliikkeissä sekä kaupunkien ja seurakuntien vihertoimissa. Metsäala työllistää mm. metsäteollisuudessa, alan järjestöissä sekä metsänhoitoa ja puunkorjuuta harjoittavissa yrityksissä.

Työllisyys

Maatalousalan henkilöstön määrä vähenee lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu myös uusia työpaikkoja. Maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uusia tulijoita tarvitaan korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Lisää työntekijöitä tarvitaan etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin.

Viheralan työllisyyttä edistää myös kasvukeskusten uusien asuinalueiden rakentaminen ja yksityisten pihojen suunnittelu, rakennuttaminen ja hoito. Ammattitaitoisista ja monialaisista puutarhureista on pulaa. Hortonomeille (AMK) on kysyntää viherrakentamisen ja viheralueiden hoidon työnjohtotehtävissä. Maisema-arkkitehteja on työtehtäviin nähden liian vähän.

Metsätalouden työllisyyteen vaikuttavat erityisesti hakkuumäärät metsäteollisuuden sahatavaran ja paperin tuotannon tarpeisiin. Metsätaloudessa ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa. Metsätalous työllistää kansainvälisenä alana myös ulkomailla.

Kalatalousalan työllistävyyteen vaikuttaa kotimaisen kalan kysyntä. Työllisyyteen vaikuttaa yleisesti myös alalla työskentelevien ikärakenne. Eläköitymisen myötä vapautuviin työpaikkoihin ja kaikkiin alan koulutuksiin ei ole ollut riittävästi tulijoita. Kalatalousala työllistää myös järjestö- ja hallintotehtävissä sekä tutkimustehtävissä. Esimerkiksi kalatalousneuvojia, konsulentteja ja kalastusbiologeja palkataan lähinnä eläkkeelle jäävien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle.

Missä voi opiskella?

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi opiskella mm. kalatalouden, maatalousalan, metsäalan, puutarhatalouden ja rakennusalan perustutkinnon. Erityisesti eläimistä kiinnostunut voi suuntautua eläinten hoitoon maatalousalan perustutkinnossa.

Toisen asteen tutkintoja voi suorittaa myös joustavina näyttötutkintoina, oppisopimuksella tai ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kautta.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella luonnonvara-alan AMK-tutkinnon ja valmistua agrologiksi tai hortonomiksi. Myös esimerkiksi ympäristöteknologiaa tai rakennustekniikkaa opiskelemalla saa valmiuksia alan työtehtäviin.

Yliopistoissa alalle haluavan kannattaa opiskella esimerkiksi bio- ja ympäristötieteitä, maataloustieteitä, metsätieteitä, infrarakentamista, yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa tai maisema-arkkitehtuuria.

» Tutustu eläimiin liittyviin koulutuksiin

» Tutustu puutarha-alan koulutuksiin

» Tutustu metsätalouskoulutuksiin

» Tutustu maatalouskoulutuksiin

» Lue lisää muista ammattialoista

Lähteet: Ammattinetti.fi

Viimeksi päivitetty: 07 touko 2018

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 14.3.2018

Paluu koulun penkille

Johanna Häkkinen ja Sinikka Niemi tietävät, miltä tuntuu karistaa vanhat pölyt jaloista ja heittäytyä uuteen – eli vaihtaa alaa. Kysyimme kaksikolta, millaisia ajatuksia alan vaihtaminen on heissä herättänyt.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 19.10.2018

Erikoislukion kautta unelma-ammattiin!

Erikoislukiota eli erityisen tehtävän saaneita lukioita on Suomessa kymmeniä. Joukosta löytyy esimerkiksi urheilu-, musiikki-, kuvataide- tai viestintäpainotteisia lukioita.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 25.7.2019

Mikä on avoin yliopisto?

Avoin yliopisto on kaikille avointa joustavaa opiskeluja, jonka voi aloittaa, kun itselle sopii.

Lue lisää
Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.
Koulutus.fi